Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Aktuality


Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy a v uvedených záložkách.

Jednání Výběrové komise 8.11.2023

dne 8.11.2023 proběhlo jednání Výběrové komise, kde byly hodnoceny projekty přijaté do 1. výzvy MAS Brdy - Chodci.

Jednání Programového výboru 23. 6. 2023 PER ROLLAM

Dne 23. 6. 2023 se uskutečnilo jednání per rollam, předmětem schválení byl Seznam vybraných/nevybraných projektů přijatých do 6. Výzvy Programu rozvoje venkova a Zprávy o plnění.

Jednání Výběrové komise 21.6.2023

dne 21.6.2023 proběhlo jednání Výběrové komise, kde byly hodnoceny projekty přijaté do 6. výzvy Programu rozvoje venkova.

Valné shromáždění 8. 6. 2023

Dne 8. 6. 2023 od 18,00 hod se v obci Láz uskutečnilo jednání Valného shromáždění, které díky přítomným členům bylo opět usnášeníschopné a mohla tak být schválena účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2022, změna Statutu ústavu MAS Brdy z.ú.. Dále byly představeny informace o realizaci SCLLD 2014-2020, realizaci SCLLD 2021-2027 a informace k MAP III a MAP IV.

priloha_c._2_pozvanka_na_vs_08032023_laz.pdf

Školení pro žadatele 6. Výzvy PRV (zemědělské podnikaní)

Dne 17.4.2023 proběhl seminář pro žadatele, kteří mají zájem o podání projektu do vyhlášené výzvy č. 6 z Programu rozvoje venkova.

Školení pro žadatele 6. Výzvy PRV (zemědělské podnikaní)

Dne 17. 4. 2023 od 15:00 hod proběhne seminář pro žadatele do 6. Výzvy PRV (zemědělské podnikaní). Na tento seminář je nutné se přihlásit na emailu: info@masbrdy.cz nebo tel. čísle 774 702 137 viz. pozvánka.

pozvanka_seminar_pro_zadatele_6._vyzva_prv.pdf

Výzva č. 6 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské podnikání)

Vyhlášení výzvy: 6. 4. 2023

Termín příjmu žádostí na MAS: od 24.4.2023 do 8.5.2023

Finální termín registrace na RO SZIF: 17. 7. 2023

Upozorňujeme potencionální žadatele na nutnost Evidence skutečného majitele u rejstříkového soudu!!

zemedelsky_stroj_1.jpg

MAS pomáhá v území 438018.jpg

Zveme Vás na setkání s námi

pozvanka_czech.jpg

dovolena23.jpg

pf2023.jpg

Schůze Valného shromáždění MAS

Dne 8. 12. 2022 od 18,00 hod se v obci Čenkov uskutečnilo jednání Valného shromáždění, které díky jejím přítomným členům bylo opět usnášeníschopné a mohl tak být schválen rozpočet pro rok 2023. V závěru byla podána informace o plánu aktivit na příští rok, došlo přijetí nových členů, partnerů a volbě do povinných orgánů.

1670575633641.jpg

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění MAS dne 8.12.2022

pozvanka_8.12.2022_-_oprava_logo.pdf

Schůze Valného shromáždění MAS

Dne 2. 8. 2022 od 18,00 hod se v obci Rpety uskutečnilo jednání Valného shromáždění, které díky jejím přítomným členům bylo opět usnášeníschopné a mohl být tak schválen Seznam vybraných/nevybraných projektů přijatých do 5. Výzvy Programu rozvoje venkova. V závěru byla podána aktuální informace o akčním plánu z Operačního programu zaměstnanost+

foto_2.8.2022_obec_rpety.jpg

Jednání Výběrové komise 26.7.2022

dne 26.7.2022 proběhlo jednání Výběrové komise, kde byly hodnoceny projekty přijaté do 5. výzvy Programu rozvoje venkova.

foto_vk_26.7.2022.jpg

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění MAS dne 2.8.2022

pozvanka_na_valne_shromazdeni_2.8.2022.pdf

Projekt COLOR CIRCLE

Středočeské inovační centrum je zapojeno do mezinárodního projektu COLOR CIRCLE, který je zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe a osvědčených postupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a lokálními municipalitami v oblasti cirkulární ekonomiky. Blíže vysvětleno v přiloženém dokumentu.

color_circle_tiskova_zprava_mas.pdf

Jednání monitorovacího výboru 29. 6. 2022

Předmětem jednání byla mimořádná kontrola dodržení metodiky před výběrem projektů ze strany MAS u 5. výzvy Programu rozvoje venkova ve vazbě na podnět ze strany pracovníků kanceláře MAS. Členové odpovědného orgánu za výběr projektů jsou ve střetu zájmu a orgán bude neusnášeni schopný. Výběr projektů /schválení/ bude předán zpět na nejvyšší orgán MAS.

Proběhla společná schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady

Dne 28. 6. 2022 od 18,00 hod se v obci Bratkovice uskutečnilo jednání povinných orgánů MAS Brdy a MAS Brdy, z. ú., které byly opětovně usnášeníschopné. Byly představeny informace o realizaci Strategie CLLD 2014-2020, proběhla volba povinných orgánů MAS, byla přednesena zpráva monitorovacího výboru a dozorčí rady, v závěru došlo ke schválení účetní závěrky, výroční zprávy 2021 a projednání podpory z Operačního programu zaměstnanost+

img_6178.jpg

Jednání dozorčí rady a zakladatelů 28.6. 2022

Dne 28. 6. 2022 se uskutečnilo jednán dozorčí rady, jehož předmětem byl přezkum řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021, dále proběhla kontrola činnosti a dodržování povinností MAS v souladu se Statutem včetně seznámení s závěry zprávy nezávislého auditora. Následně se uskutečnilo také jednání zakladatelů, kteří zvolili nového člena dozorčí rady na nové 3leté funkční období.

Ocenění pro spolek Zděná 2012 a Obec Zaječov

Dne 24. 6. 2022 byli v krajském kole soutěže vesnice roku ve Středočeském kraji oceněni spolek Zděná 2012, konkrétně Cenou hejtmanky Středočeského kraje za společenskou odpovědnost v souvislosti se záchranou historické budovy zájezdního hostince z 18. století v Zaječově, a také obec Zaječov, která obdržela Diplom za inovativní obec v souvislosti vybudováním unikátní nanomembránové úpravy pitné vody, elektronické aplikace umožňující průjezd bývalým vojenským újezdem, zavedením samoobslužným výdejem pytlů s QR kódem na tříděný odpad atd. Gratulujeme :-D

b77b71a2-b7d8-4858-8d86-e708064f0bfd.jpg

Vínování v Komárově 11. 6. 2022

V Komárově proběhla v sobotu ochutnávka vín z 10 vinařství. Na realizaci akce se MAS podílela prostřednictvím zapůjčení stanů a setů a též zajištění prodeje skleniček. Dále byly předávány informace o aktivitě MAS, konkrétně realizaci Strategie CLLD, vyhlašovaným výzvách atd.

img_5829.jpg img_5837.jpg

Exkurze za sdílení zkušeností do MAS Svatojiřský les

V červenu 2022 se uskutečnila 2 denní exkurze na téma ,,Inspirace ve fungování managementu místních akčních skupin a podpora podnikání ze strany místních akčních skupin (MAS)“ s MAS Svatojiřský les (oblast Nymburk). Předmětem exkurze byly také návštěvy projektů z Programu rozvoje venkova. Akce byla financování z Celostátní sítě pro venkov.

img_5600.jpg img_5624.jpg img_5648_1_.jpg img_5702.jpg

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění MAS a Správní rady dne 28.6.2022

pozvanka_na_vh_mas_brdy_28.6.2022.pdf

Projednání přípravy projektu do Operačního programu Zaměstnanost

pozvanka_opz_jince_1.jpg

Dne 10.5.2022 v 15:00hod proběhlo školení pro žadatele 5. Výzvy PRV (zemědělské podnikaní, nezemědělské podnikání a rozvoj venkova se zaměřením na mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven)

Dne 10.5.2022 proběhl seminář pro žadatele, kteří mají zájem o podání projektu do vyhlášené výzvy č. 5 z Programu rozvoje venkova

10.5.2022_2.jpg

Školení pro žadatele 5. Výzvy PRV (zemědělské podnikaní, nezemědělské podnikání a rozvoj venkova se zaměřením na mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven)

Dne 10.5.2022 od 15:00 hod proběhne seminář pro žadatele do 5. Výzvy PRV (zemědělské podnikaní, nezemědělské podnikání a rozvoj venkova se zaměřením na mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven). Na tento seminář je nutné se přihlásit na emailu: info@masbrdy.cz nebo tel. čísle 774 702 137 viz. pozvánka.

pozvanka_seminar_pro_zadatele_5._vyzva_prv.pdf

Výzva č. 5 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské podnikání, nezemědělské podnikání, rozvoj venkova)

Vyhlášení výzvy: 9. 5. 2022

Termín příjmu žádostí na MAS: od 27.5.2022 do 10.6.2022

Finální termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2022

Upozorňujeme potencionální žadatele na nutnost Evidence skutečného majitele u rejstříkového soudu!!

vyr_1171kdr502-3.jpg rv.jpg seci_stroj.jpg

Jednání monitorovacího výboru 4. 5. 2022

Předmětem jednání byla pravidelná kontrola hospodaření MAS včetně návrhu výroční zprávy a dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS z Programu rozvoje venkova a z Integrovaného regionální operačního programu.

Nabídka příměstských táborů s Čápem

2022 ČÁP PT Běštín

Schválení Dodatku č. 2 Strategie CLLD - navýšení alokace PRV

Dne 4. 4. 2022 schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 - 2020 v podobě Dodatku č. 2 (viz. záložka Dokumenty).

Nejvýznamnější změnou Strategie je navýšení alokace Programu rozvoje venkova o 3,7 mil Kč čisté dotace. Tato změna byla schválena nejvyšším orgánem MAS dne 30. 11. 2021 a rozhodovacím orgánem dne 15. 3. 2022.

Nyní mohou započít přípravy a konzultace výzvy č. 5, která bude vyhlášena na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání a rozvoj venkova (fiche 3.3).

Jednání Programového výboru 15.3.2022

Na jednání byly schválen dodatel č.2 SCLLD, výzva č. 5 PRV MAS Brdy a harmonogram výzev pro PRV na rok 2022.

Jednání Programového výboru 15.3.2022

Na jednání byly schváleny projekty přijaté do 17. výzva MAS Brdy-IROP-Chodci.

Představení aktivit IROP21+ do nové Strategie ve Hvozdci

Dne 22. 2. 2022 se uskutečnilo v prostorech Společenského klubu Hvozdec představení aktivit Integrovaného regionálního operačního programu z Programového dokumentu, který byl v lednu zaslán Evropské komisi ke schválení. Navržené aktivity bude možné zařadit do Akčního plánu IROP v nové Strategii CLLD 2021 - 2027.

Představení aktivit IROP21+ do nové Strategie v Trhových Dušnících

Dne 8. 2. 2022 se uskutečnilo v prostorech TJ SOKOL Trhové Dušníky představení aktivit Integrovaného regionálního operačního programu z Programového dokumentu, který byl v lednu zaslán Evropské komisi ke schválení. Navržené aktivity bude možné zařadit do Akčního plánu IROP v nové Strategii CLLD 2021 - 2027.

Dne 22. 2. 2022 bude pokračovat představení aktivit v Společenském klubu Hvozdec.

Jednání Monitorovacího výboru 7. 2. 2022

Předmětem jednání byla pravidelná kontrola dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS z PRV a IROP, dále také kontrola plnění SCLLD.

Jednání Výběrové komise 1.2.2022

Na jednání Výběrové komise byly hodnoceny projekty přijaté do 17. výzva MAS Brdy-IROP-Chodci.

Jednání Programového výboru 17.1.2022 per rollam

Na jednání programového výboru byla schválena Zpráva o plnění SCLLD.

Příprava Strategie MAS Brdy - část IROP21+

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na představení aktivit Integrovaného regionální operačního programu 21+ (IROP 21+), které je možné zařadit do nové Strategie CLLD MAS Brdy 2021 – 2027.

Bude se jednat ve zkratce o aktivity: Chodníky, Cyklodoprava, Veřejné prostranství, Hasiči (všechny JPO), Mateřské školy, Základní školy, Sociální služby, Kulturní památky, Muzea, Knihovny, Cestovní ruch.

Zákaz používání kotlů bez odpovídající emisní třídy se blíží

Připomínáme, že každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, dostane dle Ministerstva životního prostředí pokutu v desítkách tisíc korun. Pokud alespoň do tohoto termínu zažádáte o dotaci, nebudete v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.

Z toho důvodu nabízíme naše služby.

Navýšení alokace z Programu rozvoje venkova a plánovaná výzva č. 5 z PRV

Dne 5. 1. 2022 jsme obdrželi datovou schránkou Dodatek č. 2 Akceptačního dopisu Programu rozvoje venkova o navýšení alokace o 3,7 mil. Kč. Naším cílem je také podporu rozdělit i mezi spolky a to v rámci 5. výzvy PRV. Vyhlášení výzvy plánujeme cca v březnu 2022. Proto neváhejte a kontaktujte nás.

Proběhla společná schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady

Dne 30. 11. 2021 od 18,00 hod se v obci Suchodol uskutečnilo jednání povinných orgánů MAS Brdy a MAS Brdy, z. ú., které byly opětovně usnášeníschopné. Byly představeny výstupy/projekty podpořené ze Strategie CLLD 2014-2020, plánované navýšení alokace PRV včetně podpory spolkové činnosti, příprava Akčních plánů nové Strategie 21+, ale také se uskutečnilo představení projektu MAP III ORP Příbram, volba povinných orgánů MAS a schválení rozpočtů pro rok 2022.

zapis_-_vh_a_spravni_rada_30112021_web.pdf

Seminář pro žadatele 17. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci

Dne 29.11.2021 od 14:00 se uskuteční online seminář pro žadatele. V případě zájmu o účast na semináři je nudné nahlásit se manažerce IROP (manazerirop@masbrdy.cz).

17. výzva MAS Brdy-IROP-Chodci

Dne 1.11.2021 byla vyhlášena poslední výzva tohoto roku, bude vyhlášena do 15.12.2021. Více informací naleznete v letáčku níže a také v záložce IROP.

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění MAS a Správní rady dne 30.11.2021

pozvanka_na_valne_shromazdeni_suchodol_dne_30.11.2021_.pdf

Jednání Programového výboru 26.10.2021

Předmětem jednání bylo schválení projektů 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci, 15. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost,

Jednání Výběrové komise 18.10.2021

Předmětem jednání bylo věcné hodnocení 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci, 15. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost, školení na plánovanou 17. výzvu MAS Brdy-IROP-Vzdělanost a 18. výzvu MAS Brdy-IROP-Chodci.

Setkání se zástupci vedení Středočeského kraje

Tímto Vás zveme na setkání s hejtmankou a radními Středočeského kraje, které se uskuteční dne 12. října 2021.

Veletrh středních škol Příbram

Ukončení 14., 15. a 16. výzvy MAS Brdy

Dne 27.8.2021 byl ukončen příjem žádostí 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci, kde byl přijat 1 projekt. Dále také u výzvy 15. MAS Brdy-IROP-Vzdělanost, kde byly přijaty 2 projekty. Ukončena byla také 16. výzva MAS Brdy-IROP-Komunita kam nebyl registrován žádný projekt. Dnešním dnem u projektů začíná hodnocení.

Nová Strategie SCLLD 21+ je schválena

Dne 9. 8. 2021 byla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2021 - 2027 schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Dokument Strategie CLLD 2021 - 2027 a nepovinná část Strategie CLLD jsou zveřejněny v příslušné záložce a také v Dokumentech.

Akční plány k jednotlivým operačním programům podporovaných z evropských fondů (např. IROP, PRV atd) budou postupně zpracovávány a předkládány ke schválení odpovědným orgánům MAS a následně jednotlivým řídícím orgánům.

Jednání Programového výboru 28.7.2021 - 30.7.2021 per rollam

Během jednání došlo ke schválení změny výzvy č. 14 MAS BRDY - IROP - Chodci. Předmětem změny je prodloužení termínu ukončení výzvy nově do 27. 8. 2021.

Spolek ZDĚNÁ 2012 a kostel Sv. Dobrotivé Vás srdečně zvou na KONCERT ONDŘEJE SMEYKALA

V sobotu 24. července od 19 hodin v kostele Sv. Dobrotivá v Zaječově. Komorní koncert českého hráče a průkopníka hry na australský nástroj didgeridoo.

Jednání Programového výboru 12.7.2021 - 15.7.2021 per rollam

Během jednání došlo ke schválení Seznamu vybraných/nevybraných projektů 4. výzvy PRV a Zprávy o plnění ISg.

Jednání Výběrové komise 24.6.2021

Předmětem jednání bylo věcné hodnocení 4. Výzvy PRV. Jednalo se o projekt zaměřené na nezemědělské podnikání a rozvoj venkova.

Proběhla společná schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady

Dne 22.6.2021 od 17:30hod se v Pivovaru Podlesí uskutečnilo jednání povinných orgánů MAS Brdy a MAS Brdy, z. ú., které byly opětovně usnášenischopné. Byly představeny a řešeny finanční záležitosti minulého roku, navázání spolupráce s ostatními subjekty v území, ale také se uskutečnilo komunitní projednání a schválení koncepční části nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro programové období 2021 - 2027.

zapis_vh_22_06_2021_-_na_web.pdf

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění dne 22.6.2021 od 17:30hod Pivovar Podlesí

pozvanka_na_vh_zmena_na_22._cervna_2021.pdf

Jednání Monitorovacího výboru

Dne 14. 6. 2021 se uskutečnilo jednání členů monitorovacího výboru, který se zabýval kontrolou metodiky výběru projektu vyhlášených výzev v roce 2020, výroční zprávou a hospodaření organizační složky MAS Brdy.


Komunitní projednání nové SCLLD 2021 - 2027

Dne 7. 6. 2021 a 14. 6. 2021 proběhla komunitní projednávání ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích na téma nové Strategie CLLD pro období 2021 - 2027. Diskutovali zjištěné poznatky, čeho chce MAS docílit a kde se vidí v roce 2027. Sešly se dvě rozdílné diskutující skupiny, kteří vnesli různé připomínky a náměty na řešenou problematiku.Jednání se uskutečnilo v omezeném počtu za dodržení platným podmínek. blíže viz. záložka Příprava SCLLD 2021 - 2027


Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova

Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2020 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti). V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).

zpristupneni_monitorovaci_zpravy_2020.pdf

Pozvánka na jednání o nové strategii MAS na nové období 2021 - 2027

zveme Vás k projednání potřeb a problémů v území při přípravě nové Strategie MAS na období 2021-2027, podle které budou vyhlašovány výzvy pro žadatele.

Nabízíme dva termíny konání: 7. 6. a 14. 6. 2021 vždy od 17:00hod ve Společenském centru J. Slavíka v Jincích na adrese Havlíčkova 19 viz. pozvánka

Výstupy z předchozích jednání jsou již zpracované a zajímá nás Váš názor.

Vše proběhne v souladu s níže uvedenými opatřeními

Na setkání se těší celý tým MAS Brdy

projednani_nove_strategie_2021-2027_mas_brdy.pdf

Změna 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci

Dne 28.5.2021 byla schválena změna výzvy č.14 Chodci. Změnou se řešilo prodloužení příjmu žádostí až do 2.8.2021.

Webinář 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci

Dne 17.5.2021 proběhl seminář pro žadatele, kteří mají zájem o podání projektu do vyhlášené výzvy.

Ukončení příjmu žádostí PRV 4. výzva

Dne 14.5.2021 byl ukončen příjem žádostí v Portálu farmáře Programu rozvoje venkova. Dne 17.5.2021 bylo zahájeno hodnocení přijatých žádostí o podporu.

Seminář 16. výzvy MAS Brdy-IROP-Komunita

Dne 7.6.2021 proběhne školení pro žadatele do vyhlášené výzvy č. 16 - Komunita. Účast prosím nahlaste na email:manazerirop@masbrdy.cz.

pozvanka_-_zadatel_-_7.6.2021_-_16.komunita.pdf

Webinář 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci

Dne 17.5.2021 od 14:00 hod proběhne weninář pro žadatele do 14. výzvy Chodci. Zájemce prosíme o nahlášení na email uvedený v pozvánce zdůvodu zaslání přihlašovacího odkazu. Více informací je uvedeno v přiložené pozvánce, prezentace zveřejněna u výzvy.

pozvanka_-_zadatel_-14._chodci.pdf

Seminář 15. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost

Dne 24.5.2021 proběhne školení pro žadatele do vyhlášené výzvy č. 15 - Vzdělanost. Účast prosím nahlaste na email:manazerirop@masbrdy.cz.

pozvanka_-_zadatel_-_24.5.2021_-_15.vzdelanost.pdf

Webinář „Postup pro vyplnění ŽoD“ pro žadatele 4. Výzvy PRV článek 20 Rozvoj venkova (mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven)

Dne 13.4.2021 od 16:00 proběhne webinář pro žadatele do 4. Výzvy PRV článek 20 Rozvoj venkova (mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven). Na tento seminář je nutné se přihlásit na emailu: info@masbrdy.cz nebo tel. čísle 774 702 137 viz. pozvánka.

pozvanka_seminar_pro_zadatele_4._vyzvy_dne_13.4.2021.pdf

Webinář školení pro žadatele 4. Výzvy PRV článek 20 Rozvoj venkova (mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven)

Dne 30.3.2021 od 16:00 proběhne webinář pro žadatele do 4. Výzvy PRV článek 20 Rozvoj venkova (mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven). Na tento seminář je nutné se přihlásit na emailu: info@masbrdy.cz nebo tel. čísle 774 702 137 viz. pozvánka.

pozvanka_seminar_pro_zadatele_4._vyzvy_.pdf

Vyhlašujeme výzvu č. 4 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (nezemědělské podnikání, rozvoj venkova)

Vyhlášení výzvy: 17. 3. 2021

Termín příjmu žádostí na MAS: od 29.4.2021 do 14.5.2021

Finální termín registrace na RO SZIF: 9. 8. 2021

Upozorňujeme potencionální žadatele na nutnost Evidence skutečného majitele u rejstříkového soudu!!

Změna základních dokumentů MAS

Dne 2.3.2021 se uskutečnila změna zakladatelské listiny, která byla projednána a schválena zastupiteli Městyse Jince a obce Obecnice. Dále došlo ke změně Statutu ústavu MAS Brdy, který byl schvválen správní radou ústavu dne 2.3.2021. Změny základních dokumentů MAS jsou realizovány z důvodu rozšíření ustanovení o zřízení a zrušení rezervního fondu MAS, který bude využit pro úspěšné hospodaření organizace. Tyto podklady jsou uloženy v části Dokumenty.

Jednání Programového výboru 1.2.2021 - 3.2.2021 per rollam

Během jednání došlo ke schválení věcného hodnocení 13. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci, Fiche 3.3 Rozvoj venkova a 8. Zprávy o plnění ISg.

Jednání Výběrové komise 18. 1. - 22.1.2021 per rollam

V termínu od 18. 1. do 22.1.2021 se uskutečnilo věcné hodnocení korespodenční formou v souladu se záznamem z realizace č. 02/2020. Výstupem jednání je schválený sestupný seznam projektů ze 13. výzvy MAS BRDY - IROP - Chodci a také aktualizavaný výstupný seznam 1. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.

Jednání Programového výboru 12.1.2021

Schválení změny Finančního plánu SCLLD a Harmonogram výzev IROP na rok 2021.

Rozdělení zbytkové finanční alokace IROP

Z Integrovaného regionální operačního programu (IROP) zbývá přerozdělit zbávající finanční alokace ve výši 2,7 mil Kč, která byla MAS přidělena. Poslední výzvy plánujeme vyhlásit do konce roku 2021.

V případě zájmu o zapojení do rozhodování zasílejte Vaše návrhy na email info@masbrdy.cz do 10. 1. 2020, kam finance přesunout.

Zbylými finančními prostředky je možné podpořit projekty do níže uvedených opatření:

2021.jpg

Ukázku projektů naleznete na naši stránkách http://www.masbrdy.cz/doku.php?id=fotogalerieprojektu .

Dle zpětné vazby bude následně rozhodnuto odpovědným orgánem MAS o přesunu finanční alokace do konkrétního opatření.

MAS plní podmínky pro rok 2021 - 2027

Dne 8. 12. 2020 naše MAS splnila podmínky Standardizace pro období 2021 – 2027. Jedná se o první krok k novým financím. Druhým bude příprava a schválení nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a budeme moci opět naplno začít.

standardizace.jpg

Jednání Správní rady dne 8.12.2020

Dne 8. 12. 2020 se uskutečnilo jednání členů správní rady, jehož hlavním bodem jendání bylo hospodaření organizace v roce 2020 oproti schválenému návrhu rozpočtu v Obecnice v roce 2019 a také využít případného zisku. Zápis je k nahlédnutí v záložce orgánu.

Jednání Programového výboru 8. 12. 2020

Dne 8. 12. 2020 se uskutečnilo jednání programového výboru, které se zabývalo schválením a výběrem projetků 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost, harmonogramem výzev, finančním plánem pro IROP nebo aktualizací interních postupů. Zápis je k nahlédnutí v záložce Programový výbor.

Webinář školení žadatelů 13. výzvy Chodci

Dne 14.12.2020 od 14:00 proběhne webinář pro žadatele do 13. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci. Na tento seminář je nutné se přihlásit na emailu: manazerirop@masbrdy.cz. Víc viz pozvánka.

pozvanka_-_zadatel_-_14.12.2020-13._chodci.pdf

Věcné hodnocení projektu 12. výzvy Vzdělanost

V termínu od 18. 11. do 1.12.2020 se uskutečnilo jednání výběrové komise korespodenční formou v souladu se záznamem z realizace č. 02/2020. Výstupem jednání je schválený sestupný seznam projektů ze 12. výzvy MAS BRDY - IROP - VZDĚLANOST zaměřené na podporu středních škol.

Schválení Dodatku č. 1 Strategie CLLD - rozšíření podpory

Dne 26. 11. 2020 schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 - 2020 v podobě Dodatku č. 1 (viz. záložka Realizace SCLLD).

Nejvýznamnější změnou Strategie je rozšíření oblasti podpory Programu rozvoje venkova v podobě nové Fiche - Rozvoj venkova, kterou využijí obce k zajištění základních služeb, a navyšení finanční alokace daného programu o 4,4 mil Kč čisté dotace. Tato změna byla schválena nejvyšším orgánem MAS dne 11. 6. 2020.

Nyní mohou započít přípravy a konzultace nové výzvy podpory 3.3 Rozvoj venkova.

Vyhlášení 13. výzvy Chodci

Dne 23.11.2020 byla vyhlášena 13. výzva MAS Brdy-IROP-Chodci.

Jednání Programového výboru - per rollam

Dne 18.11.2020 bylo ukončeno jednání programového výboru, které se zabývalo schválením 13. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci včetně příloh a kontrolního listu. Zápis je k nahlédnutí v záložce Programový výbor.

Jednání Programového výboru - schválení projetků z výzvy Chodci a Komunita

Dne 29. 10. 2020 bylo ukončeno jednání Programového výboru zaměřeného na schválení a výběr projektů z 9. výzvy MAS Brdy - IROP - CHodci a 11. výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita. Zápis je uložen na záložce Programový výbor.

Jednání Výběrové komise - výzva Chodci a Komunita

Dne 21. 10. 2020 proběhlo jednání Výběrové komise ve vazbě na věcného hodnocení 9. výzvy MAS Brdy - IROP - CHodci a 11. výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita za dodržení hygiénických opatření. Zápis je uložen na záložce Výběrová komise.

Městys Komárov Vás zve:

letak_zemedelci_podnikatele_-_lenka.jpg

Dne 17.9.2020 proběhla schůze Valného shromáždění

pozvanka_na_vh_17._zari_2020.pdf

zapis_valne_shromazdeni_17_09_2020.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění dne 17.9.2020

pozvanka_na_vh_17._zari_2020.pdf

Programový výbor PER ROLLAM

Dne 2.9.2020 bylo ukončeno jednání programového výboru PER ROLLAM. Na tomto jednání výbor schvaloval změnu data ukončení příjmu žádostí 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Více informací uvedeno ve výzvě.

zapis_pv_per_rollam_31.8.2020w.pdf

Slavnostní zahájení školního roku ZŠ a MŠ Jince

Městys Jince společně se Základní a Mateřskou školou Jince slavnostně zahájili školní rok 2020/2021. Nejprve proběhlo přivítání nových žáků Mateřské a Základní školy, poté byla veřejnosti představena nová vestavba odborných učeben.

Školení pro žadatele 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost

Dne 31.8.2020 proběhne v kanceláři MAS Brdy od 13:00 školení pro žadatele 12. výzvy.

pozvanka_-_zadatel_-_31.8.2020_-_12.vzdelanost.pdf

Jednání Programového výboru per rollam 14.7.2020

V průběhu třetího týdne v červenci rozhodoval Programový výbor o schválení 7. zprávy o plnění SCLLD.

zapis_pv_14.7.2020w.pdf

Sdílení zkušeností MAP II

Dne 13.7.2020 se uskutečnil kulatý stůl členů realizačního týmu MAP ORP Rakovnicko, MAP II SO ORP Benešov a MAP II ORP Příbram. Během diskuse se probírala různá témata a zkušenosti sdílené dobré praxe.

Revize výzvy č. 9 Chodci

Dne 3. 7. 2020 byla aktualizována výzva č. 9 „MAS Brdy - IROP - Chodci“ z důvodu prodloužení termínu příjmu žádostí - nově na 18. 9. 2020.

Nabídka Mateřského centra Jinečáček

Dne 23.6.2020 proběhla školení pro žadatele

Dne 23.6.2020 proběhla školení ke třem vyhlášeným výzvám MAS, konkrétně k výzvě č. 9 zaměřené na Chodce, 10.výzvě na téma Vzdělanost a poslední školenou výzvou byla 11. Komunita. V návaznosti na uskutečněné semináře proběhly i konzultace k zamýšleným projektovým záměrům možných žadatelů.

Vyhlášení 11. výzvy Komunita

Dne 23.6.2020 byla vyhlášena 11. výzva MAS Brdy-IROP-Komunita.

Školení pro žadatele 9. výzvy Chodci

Dne 23.6.2020 proběhne školení pro žadatele k 9. výzvě MAS Brdy-IROP-Chodci.

pozvanka_-_zadatel_-_23.6.2020-9._chodci.pdf

Školení pro žadatele 10. výzvy Vzdělanost

Dne 23.6.2020 proběhne školení pro žadatele k 10. výzvě MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.

pozvanka_-_zadatel_-_23.6.2020_-_10.vzdelanost.pdf

Školení pro žadatele 11. výzvy Komunita

Dne 23.6.2020 proběhne školení pro žadatele k 11. výzvě MAS Brdy-IROP-Komunita.

pozvanka_-_zadatel_-_23.6.2020_-_11.komunita.pdf

Dne 11.6.2020 proběhlo jednání Dozorčí rady

Zápis a přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 11.6.2020 proběhla schůze Valného shromáždění

pozvanka_na_vh_cerven_2020.pdf

zapis_vh_11.6.2020_lf_1.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Jednání Programového výboru 11. 6. 2020

Předmětem jednání bylo schválení Výsledného sestupného seznamu projektů 8. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Součástí jednání bylo i schválení aktualizace harmonogramu výzev MAS pro rok 2020 a schválení 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.

zapis_pv_11.6.2020w.pdf

Jednání výběrové komise 1. 6. 2020

Předmětem jednání bylo Věcné hodnocení 8. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Součástí jednání bylo i školení členů výběrové komise k připravované 11. výzvě MAS Brdy-IROP-Komunita.

zapis_vk_1.6.2020w.pdf

Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova

Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2019 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti). V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).

instruktazni_list_k_monitorovacim_listum_-_2019.pdf

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění 11.6.2020

pozvanka_na_vh_cerven_2020.pdf

Vyhlášení 10. výzvy Vzdělanost

Dne 18.5.2020 byla vyhlášena 10. výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.

Jednání Programového výboru dne 13.5.2020 per rollam

Dne 13.5.2020 proběhlo formou per rollam jednání Programového výboru ke schválení seznamu vybraných/nevybraných projektů u Výzvy č. 3 PRV a schválení 11. Výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita. Přílohy zápisu týkající se Výzvy č. 3 PRV k nahlédnutí přímo ve výzvě, ostatní v kanceláři MAS Brdy.

programovy_vybor_final_web.pdf

Jednání výběrové komise 4. 5. 2020

Předmětem jednání bylo školení k výzvám MAS Brdy IROP - 8. výzva Vzdělanost, 9. výzvy Chodci, 10. výzva Vzdělanost. Součástí jednání bylo i opětovné schválení zápisů z jednání per rollam, konkrétně 6. výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči a 3. výzvy PRV.

zapis_vk_4.5.2020.pdf

Jednání Výběrové komise 30.4.2020 z důvodu mimořádného stavu per rollam

Předmětem jednání per rollam bylo věcné hodnocení 3. Výzvy PRV

zapis_ze_dne_30.4.2020_na_web.pdf

vysledny_sestupny_seznam_projektu_3._vyzvy_prv.pdf

Vyhlášení 9. výzvy Chodci

Dne 27.4.2020 byla vyhlášena 9. výzva MAS Brdy-IROP-Chodci.

Jednání programového výboru 9. 4. 2020 per rollam

Předmětem jednání per rollam byla výzva MAS Brdy - IROP – Hasiči – schválení seznamu projektů, schválení 9. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci s schválení 10. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost

zapis_pv_9.4.2020w.pdf

Jednání monitorovacího výboru dne 8. 4. 2020 per rollam

„Dne 8.4.2020 bylo ukončeno jednání monitorovacího výboru, které se uskutečnilo formou per rollam. Předmětem jednání byla pravidelná kontrola hospodaření MAS včetně návrhu výroční zprávy a dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS. Dále se členové výboru zabývali přezkumem hodnocení projektu.“

zapis_monitorovaci_vybor_-_per_rollam_final_-_uprava_pro_web_1.pdf

Jednání výběrové komise 6. výzva Hasiči - IROP ve dnech 16.3. – 25.3. 2020 per rollam

„S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí krizových opatření se MAS Brdy rozhodla v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou a to i v případech, kdy to není upraveno v příslušných listinách. Z toho důvodu proběhlo věcné hodnocení 6. Výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči na jednání Výběrové komise formou per rollam ve dnech 16.3. – 25.3. 2020.

zapis_vk_24.3.2020_-_per_rollam_w.pdf

Kancelář MAS Brdy bude od 17.3.2020 do 27.3.2020 UZAVŘENA, veškeré dotazy neprodleně vyřídíme na našem mailu info@masbrdy.cz

Jednání programového výboru dne 5.3.2020 per rollam

Předmětem jednání per rollam bylo schválení výsledného sestupného seznamu projektů 7. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost.

zapis_pv_5.3.2020_w.pdf

Dne 18.2.2020 od 17:00hod proběhlo setkání na téma „Podpora hasičů JPO V“

Dne 18.2.2020 proběhlo setkání na téma podpora hasičů JPO V z připravovaného článku 20 Programu rozvoje venkova. Byl zjištěn předběžný zájem o podání žádosti, dále byly zájemcům rozdány dotazníky se zjištěním jejich zájmu o potřebné vybavení. Ze strany obcí a hasičů bylo o toto setkání velký zájem.

Jednání Výběrové komise dne 17.2.2020

Dne 17.2.2020 proběhlo věcné hodnocení projektů 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a školení 3. Výzvy z Programu rozvoje venkova na finální podobu Fiche č. 1 a Fiche č. 2

zapis_vk_17.2.2020.pdf

seznam_projektu_7._vzdelanost.pdf

Školení pro žadatele 3. výzvy PRV dne 17.2.2020

dne 17.2.2020 ve 13:00hod proběhlo v kanceláři MAS Brdy školení pro žadatele 3. výzvy PRV

pozvanka_na_seminar_pro_zadatele_3._vyzvy.pdf

Dne 17.2.2020 byla vyhlášena 8. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Vyhlašujeme výzvu č. 3 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské, nezemědělské podnikání)

Vyhlášení výzvy: 13. 2. 2020

Termín příjmu žádostí na MAS: od 28.2.2020 do 16.3.2020

Finální termín registrace na RO SZIF: 28. 5. 2020

Upozorňujeme potencionální žadatele na nutnost Evidence skutečného majitele u rejstříkového soudu!!

Jednání programového výboru 5.2.2020 per rollam

Předmětem jednání per rollam bylo schválení 8. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost dále schválení harmonogramu výzev IROP a PRV 2020. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

zapis_pv_per_rollam_4.2.2020_-_8vyzva_harmonogram.pdf

Dne 28.1.2020 jsme dostali souhlas z RO SZIF s vyhlášením výzvy č. 3 pro zemědělské a nezemědělské podnikání s termínem 13.2.2020

clanek_zpravodaje.docx

Více naleznete v sekci PRV

Revize výzvy č. 6 Hasiči

dne 18.12.2019 proběhla revize výzvy č. 6 Hasiči z důvodu prodloužení termínu příjmu žádostí - nově na 28.2.2020

Dne 28.11.2019 proběhla schůze Valného shromáždění

pozvanka_na_valne_shromazdeni_28112019_2_.pdf

zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_28_11_2019_-_web.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 19. 11. 2019 proběhl seminář pro žadatele týkající se 6. Výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči a 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost

Nejprve byly představeny samotné výzvy a kritéria věcného hodnocení. Poté byl probrán postup vytvoření žádosti o podporu v ISKP+ a následné vyplňování jednotlivých záložek žádosti. Po ukončení semináře proběhla konzultace plánovaného projektu.

Dne 21.10.2019 byla vyhlášena 7. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST

Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 14:30 - 15:30hod v kanceláři MAS Brdy

pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_vzdelanost.pdf

Dne 14.10.2019 byla vyhlášena 6. Výzva - MAS Brdy - IROP - HASIČI

Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 13:00 - 14:00hod v kanceláři MAS Brdy

pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_hasici.pdf

Jednání programového výboru 30.10.2019 per rollam

Předmětem jednání per rollam bylo schválení seznamu projektů 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci,preferenční kritéria fiche 1 a fiche 2 Programu rozvoje venkova, stanovení alokace pro projekty fiche 1 a fiche 2,schválení 3. Výzvy PRV a časového harmonogramu PRV. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

zapis_programovy_vyborw.pdf

Jednání Výběrové komise dne 23.10.2019

Proběhlo věcné hodnocení projektů 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

zapis_vk_23.10.2019w.pdf

Jednání programového výboru 4. 10. 2019 per rollam

Dne 4. 10. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam. Obsahem bylo schválení 6. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči, včetně příloh a kontrolního listu,schválení 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost, včetně příloh a kontrolního listu,schválení revize Interních postupů PRV

zapis_pv_per_rollam_4.10.2019.pdf

Dne 28. 9. 2019 se MAS Brdy prezentovala na Podzimních farmářských trzích v Komárově, pořadatelem byl Městys Komárov. O informace týkající se MAS Brdy ze strany široké veřejnosti, byl veliký zájem.

Dne 1.8.2019 byla vyhlášena 5. Výzva - MAS Brdy - IROP - CHODCI

Školení pro žadatele se uskuteční dne 14.8.2019 16:00hod v kanceláři MAS Brdy

pozvanka_vyzva_chodci.pdf

Jednání programového výboru 22. 7. 2019 per rollam

Dne 22. 7. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam. Schvalovala se finální verze 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci, výzva včetně příloh byly schváleny.

zapis_pv_per_rollam_22.7.2019-5.vyzva_chodci.pdf

Proběhlo 2 setkání na téma EVALUACE

2 setkání na téma EVALUACE se odehrálo v kanceláři MAS Brdy za přítomnosti těch, kteří se nemohli z časových důvodů na minulé setkání dostavit. Cílem bylo opět analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů.

Dne 26.6.2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam

Dne 26.6.2019 proběhlo jednání programového výboru per rollam z důvodu schválení revize Interních postupů MAS Brdy pro programový rámec PRV

zapis_pv_per_rollam_revize_internich_postupu_prv.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 25.6.2019

pozvanka_vh_25.6.2019.pdf

zapis_vh_25.6.2019_konecna_verze_na_web.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 25.6.2019 od 16:30hod proběhlo setkání starostů na téma EVALUACE

Evaluace rekapituluje a posuzuje Strategický plán LEADER, se zaměřením na jeho konečné výsledky a dopady. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat pro budoucí intervence.

Dne 25.6.2019 proběhlo jednání Dozorčí rady

Zápis a přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova

Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2018 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti). V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).

navod_monitorovaci_zprava_2018.pdf


Státní fond životního prostředí ČR a MAS Brdy, z.ú.

Dne 14.5.2019 proběhlo setkání k novinkám v dotačním programu Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Potencionální žadatelé získali informace také z programu Dešťovka zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody určené pro majitele obytných domů a těm, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.O informace ze strany široké veřejnosti, byl veliký zájem.

img_4381.jpg

Dne 2.5.2019 proběhlo jednání Monitorovacího výboru

Dne 2.5.2019 proběhlo jednání Monitorovacího výboru z důvodu kontroly metodiky výběru projektů vyhlášených výzev MAS

jednani_monitorovaciho_vyboru_mas.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 10.4.2019 proběhlo jednání per rollam Programového výboru

Dne 10.4.2019 proběhlo per rollam jednání Programového výboru z důvodu schválení nových interních postupů IROP

zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf

V období od 11/2018 – 2/2019 se MAS Brdy účastnila za podpory Středočeského kraje společně se zástupci všech středočeských MAS vzdělávacích seminářů.Jejich tématem bylo představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages „Chytrý venkov“.

http://stredocesky.nsmascr.cz/

cyklus_vzdelavacich_seminaru.pdf

Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru

Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru z důvodu schválení aktualizovaného sestupného seznamu projektů Výzvy č. 1 MAS Brdy - IROP - Vzdělanost

zapis-web.pdf

Přílohy zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 6.2.2019 proběhlo jednání Výběrové komise

Dne 6.2.2019 proběhlo jednání výběrové komise z důvodu aktualizace věcného hodnocení 1. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost

zapis_vk_6.2.2019.pdf

Přílohy zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 24. 1. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam

Dne 24.1.2019 proběhlo jednání programového výboru per rollam z důvodu schválení zprávy o plnění a harmonogramu výzev na rok 2019

harmonogram_vyzev_masbrdy_2019.pdf

Dne 6. 12. 2018 proběhla schůze Valného shromáždění

pozvanka_vh_6.12.2018.pdf

vh_6.12.2018.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Místní akční plán - MAP II. EU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM II Dne 31.10.2018 podána Žádost o dotaci na projekt Místní akční plán na území ORP Příbram II. Žádost je nyní v hodnocení ŘO OPVVV.

Název projektu: MAP II ORP Příbram Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094 Anotace projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I

Předpokládaná doba realizace projektu: 1.3.2019 - 28.2.2022

Žadatel: Město Příbram

Partneři: MAS Brdy a MAS Podbrdsko

Kontakt: email: mappribram@gmail.com

Manažer projektu: Kateřina Štáhlová tel. 770 142 775

Plénum KS MAS Středočeského kraje dne 2.11.2018

Dne 2.11.2018 se na území MAS Brdy konalo „Plénum KS MAS Středočeského kraje“. Děkujeme dělostřeleckému pluku za prostory v posádkovém domě armády v Jincích a Městysi Jince za poskytnuté finanční prostředky na občerstvení.

Jednání Programového výboru per rollam dne 3.10.2018

Dne 3.10.2018 proběhlo hlasování programového výboru per rollam z důvodu aktualizace věcného hodnocení 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci

Jednání Výběrové komise dne 2.10.2018

Dne 2.10.2018 proběhlo jednání Výběrové komise z důvodu aktualizace věcného hodnocení 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci

Dne 27.9.2018 byla ukončena výzva 4. Výzva MAS Brdy Komunita, do této výzvy nebyly přijaty žádné projekty

Jednání Programového výboru dne 12.9.2018

Proběhlo schválení přijatých projektů do 3. Výzvy Hasiči. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

Jednání Výběrové komise dne 11.9.2018

Proběhlo věcné hodnocení přijatých projektů do 3. Výzvy Hasiči. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

Dne 29. 9. 2018 se MAS Brdy prezentovala na Podzimních farmářských trzích v Komárově, pořadatelem byl Městys Komárov, doprovodný program se týkal 100. výročí vzniku Československa. O informace týkající se MAS Brdy ze strany široké veřejnosti, byl veliký zájem.

Jednání Programového výboru dne 7.8.2018 14:30hod

Dne 7.8.2018 proběhlo jednání Programového výboru ke schválení seznamu vybraných/nevybraných projektů u Výzvy č. 2 PRV, 1. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci. Zápis a některé přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí v Realizaci SCLLD.

Jednání Výběrové komise dne 31. 7. 2018 16:00hod 2.Výzvy MAS Brdy IROP Chodci

Proběhlo věcné hodnocení přijatých projektů do 2. Výzvy Chodci, tohoto jednání se účastnila návštěva z CRR. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

Jednání Výběrové komise dne 31. 7. 2018 14:30hod PRV Výzva MAS č.2

Dne 31.7.2018 proběhlo jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů Programu rozvoje venkova na základě objektivních kritérií v rámci Výzvy MAS č.2 a následnému seřazení dle sestupného počtu bodů. Hodnotící listy a další přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

Sestupně seřazený seznam Žádostí o dotaci po Věcném hodnocení Výběrovou komisí sestupny_bodoby_seznam_zadosti_f1_a_f2_po_vecneho_hodnoceni_-_2.pdf

Dne 30. 7. 2018 proběhlo školení Výběrové komise k věcnému hodnocení 3. a 4. Výzvy MAS Brdy IROP Hasiči a Komunita. Poté proběhlo jednání výběrové komise z důvodu věcného hodnocení 1.Výzvy MAS Brdy IROP Vzdělanost.

Zveme Vás na školení pro žadatele 3. výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči a 4. výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita dne 17. 7. 2018 od 14:00hod

pozvanka_-_zadatel_-_17.7._-_hasici.docx

pozvanka_-_zadatel_-_17.7._-_komunita.docx

Dne 9.7.2018 došlo k revizi 3. výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči. Výzvy k nahlédnutí v záložce IROP

Dne 19.6.2018 proběhlo hlasování Programového výboru per rollam z důvodu aktualizace Seznamu vybraných Žádostí o dotaci u Výzvy MAS č. 1 - Fiche 1 Zemědělské podnikání

zapis_jednani_pv_-_schvaleni_seznamu_vybranych_zod-vyzvy_mas_c._1-fiche_1-zemedelske_podnikani_po_aktualizaci_zadosti_o_doplneni.pdf

Dne 18. 6. 2018 proběhla schůze Výběrové komise na základě zjištěných skutečností při doplnění neúplné dokumentace ze strany SZIF u operace 19.2.1 došlo k aktualizaci Seznamu vybraných Žádostí o dotaci u Výzvy MAS č.1 - Fiche 1 Zemědělské podnikání ke dni 19.6.2018

info_masbrdy.cz_20180711_083141.pdf

zapis_jednani_vk_prebodovani_prijatych_projektu_v_ramci_vyzvy_mas_c._1.pdf

Dne 14. 6. 2018 proběhla schůze Valného shromáždění

pozvanka_vh_14.6.2018.pdf

zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_14_6_2018_-_uprava_cerno_web.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Zveme Vás na školení pro žadatele Výzvy č. 2 z Programu rozvoje venkova, který se uskuteční 5.6.2018 od 15:00hod pozvanka_na_seminar_pro_zadatele_2._vyzvy.pdf

Dne 2. 6. 2018 se MAS Brdy prezentovala na Jineckých slavnostech, které se konaly ku příležitosti 90 let od založení posádkového velitelství v Jincích a také oslav 100. výročí vzniku Československa. Pořadateli byl Městys Jince a 13. dělostřelecký pluk. O informace týkající se MAS Brdy ze strany široké veřejnosti, byl veliký zájem.

Dne 17.5.2018 jsme dostali souhlas z RO SZIF s vyhlášením výzvy č. 2 pro zemědělské a nezemědělské podnikání s termínem 31. 5. 2018

Jednání Programového výboru dne 24. 5. 2018 od 15:30hod

Dne 24. 5. 2018 proběhlo jednání Programového výboru. Schvalovala se Výzva č. 2 Programu rozvoje venkova, poté se přešlo ke schválení 3. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči a 4. Výzvy MAS Brdy – IROP – Komunita, výzvy včetně příloh byly schváleny. V rámci jednání byl Programový výbor také seznámen s Časovým harmonogramem pro Program rozvoje venkova.

Dne 22.5.2018 došlo k revizi 2. výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci. Výzvy k nahlédnutí v záložce IROP

Dne 18.4.2018 došlo k revizi 1. výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost a 2. výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci. Výzvy k nahlédnutí v záložce IROP

Dne 9. 4. 2018 proběhlo jednání Programového výboru per rollam z důvodu schválení revize interních postupů IROP a změny ve výzvách

Dne 9. 4. 2018 proběhly semináře pro žadatele týkající se 1. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP - Chodci. Nejprve byly představeny samotné výzvy a kritéria věcného hodnocení, které byly vyhlášeny dne 21. 3. 2018. Poté se probíral postup vytvoření žádosti o podporu v ISKP+ a následné vyplňování jednotlivých záložek žádosti. Po ukončení seminářů probíhala diskuse a jednotlivé konzultace žadatelů.

pozvanka_-_zadatel_-_9.4._-_vzdelanost.docx

pozvanka_-_zadatel_-_9.4._-_chodci.docx

Dne 5. 4. 2018 proběhlo školení s názvem „Nová“ pravidla zpracování a ochrany osobních údajů aneb GDPR není strašák

V rámci členství bylo všem členům MAS Brdy nabídnuto školení aktuální problematiky GDPR, které provedl pan Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. z MAS Mladoboleslavský venkov. Účast byla hojná a o dotazy týkající se dané problematiky nebyla nouze.

Dne 4. 4. 2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení 1. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP - Chodci. Tyto výzvy byly vyhlášeny dne 21. 3. 2018. Výběrová komise byla poučena o střetu zájmů a seznámena s etickým kodexem, který bude potřeba před samotným hodnocením podepsat. Dále byla obeznámena s povinnostmi výběrové komise, obecnými informacemi z výzev, postupem hodnocení projektů a v neposlední řadě také s časovým harmonogramem hodnocení. Z důvodu dodržení toho časového harmonogramu bylo předběžně sjednáno další jednání Výběrové komise.

pozvanka_vyberova_komise_irop.pdf

skoleni_vk_-_chodci.pdf

skoleni_vk_-_vzdelanost.pdf

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění dne 22.3. 2018 v rámci schválení vybraných/ nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy MAS č.1

pozvanka.pdf

zapis_valne_shromazdeni_22_3_2018_uprava_.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 21.3.2018 jsme dostali souhlas s VYHLÁŠENÍM VÝZVY IROP č.1 - VZDĚLANOST a č. 2 - CHODCI

Dne 13. 3. 2018 se uskutečnilo jednání Programového výboru per rollam z důvodu schválení 1. a 2. výzvy MAS Brdy IROP a hodnotících kritérií těchto výzev

Jednání Výběrové komise dne 1. 3. 2018 15:00hod PRV Výzva MAS č.1

Dne 1.3.2018 proběhlo jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů Programu rozvoje venkova na základě objektivních kritérií v rámci Výzvy MAS č.1 a následnému seřazení dle sestupného počtu bodů. Hodnotící listy + PPT prezentace k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

zapis_vecne_hodnoceni_-_vyberove_komise_vyzva_prv_c._1.pdf sestupny_seznam_zadosti_o_dotaci_po_vecnem_hodnoceni.pdf

Dne 17. a 24. 1. 2018 v rámci Výzvy MAS č. 1 proběhlo Školení pro žadatele Programu rozvoje venkova

V rámci vyhlášení Výzvy č. 1 PRV se uskutečnila v ZŠ Komárov a ZŠ Jince školení pro žadatele. PPT prezentaci lze najít u pozvánky na semináře ve Výzvě č. 1 PRV.

Jednání programového výboru 23. 1. 2018 od 16:00hod

Dne 23. 1. 2018 proběhlo jednání Programového výboru. Schvalovala se finální verze Interních postupů IROP, která je v platnosti od 18. 1. 2018. Poté se přešlo ke schválení 1. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci, výzvy včetně příloh byly schváleny. V rámci jednání byl Programový výbor také seznámen s Časovým harmonogram vyhlášení výzev pro IROP.

Schůze výběrové komise 23. 1. 2018 od 14:40hod

Dne 23. 1. 2018 proběhlo školení Výběrové komise v rámci Výzvy PRV č. 1, která byla vyhlášena 15. 1. 2018. Výběrová komise byla seznámena s procesem hodnocení projektů a obecnými informacemi týkajícími se této Výzvy. Dále bylo projednáváno schválení aktualizace Kritérií pro věcné hodnocení žádostí o podporu ve 2. Výzvě MAS Brdy – IROP – Chodci. Zápis + PPT prezentace k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 18.1.2018 jsme dostali souhlas s VYPOŘÁDÁNÍM A ZAPRACOVÁNÍM PŘIPOMÍNEK k Interním postupům IROP, předpokládané vyhlášení VÝZVY IROP březen, duben 2018


Jednání se starosty o aktuálních potřebách v území IROP 16. 1. 2018

Dne 16. 1. 2018 na Obecním úřadě v Obecnici proběhlo jednání o aktuálních potřebách na území MAS Brdy zaměřené na bezpečný a bezbariérový pochyb chodců v obci. Místo jednání bylo vybráno záměrně z důvodu úspěšné realizace projektu obce Obecnice z výzvy IROP č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy. Potenciální žadatelé zde mohli vidět prvky, které je možné podporovat i ve výzvě MAS Brdy. Jednalo se především o plánovaném vyhlášení výzvy na opatření 1.1 CHODCI a podporovaných/ nepodporovaných aktivitách projektů. Představovali se záměry obcí a ujasňovala se jejich vhodnost zařazení do výzvy MAS Brdy.

Výzva č. 1 MAS Brdy (PRV)

Vyhlášení výzvy: 15. 1. 2018

Termín příjmu žádostí: od 5.2.2018 do 20.2.2018

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pozvanka_seminar_mas_brdy_vyzva_c.1.pdf

Bližší informace o podporovaných aktivitách naleznete v sekci PRV/1. výzva PRV (zemědělci, nezemědělci)/aktuální znění FICHÍ

Dne 2.1.2018 proběhla schůze Programového výboru per rollam z důvodu schválení 2. Zprávy o plnění ISg


Dne 20.12.2017 jsme dostali souhlas s vyhlášením výzvy č. 1 pro zemědělské a nezemědělské podnikání s termínem 15. 1. 2018

Dne 14. 12. 2017 můžeme s úspěchem říci, že jsme dostali souhlas SZIF se zněním hodnotících kritérií Fiche č. 1 Zemědělské podnikání a Fiche č. 2 Nezemědělské podnikání

Fiche č. 1 ve finální podoběfiche_1_schvalena_szif.pdf

Fiche č. 2 ve finální podoběfiche_2_schvalena_szif.pdf

Dne 20.12.2017 a 2. 1. 2018 proběhla schůze Programového výboru per rollam

Dne 20. 12. 2017 byl představen per rollam Harmonogram výzev IROP. Dne 2. 1. 2018 byla představena prostřednictvím per rollam 2.Zpráva o plnění Isg. V rámci urychlení schvalování proběhlo hlasování prostřednictvím per rollam, zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Schůze Valného shromáždění a Správní rady MAS Brdy dne 7.12.2017

pozvanka_na_schuzi_valneho_shromazdeni_a_spravni_rady_7.12.2017.pdf

Schůze výběrové komise 27.11.2017 od 15:30hod

Dne 27. 11. 2017 proběhlo jednání Výběrové komise. Projednávalo se nové zvolení do ročního funkčního období, které končí 19. 1. 2018. Nová volba proběhne dne 7. 12. 2017 na Valném shromáždění v Podlesí. Dále se řešily povinnosti daného orgánu dle nové aktualizace interních postupů IROP, která je v platnosti od 7. 11. 2017, ale povinnosti výběrové komise nijak nemění. Poté se přešlo k preferenčním kritériím, která jsou nutná pro vyhlášení výzvy pro opatření Chodci a Komunita. Dále byla Výběrová komise seznámena s povinnostmi dle interních postupů pro PRV a s preferenčními kritérii PRV pro Fiche 1 a Fiche 2. V závěru byla představena 1. Výzva MAS, která se týká Programu Rozvoje Venkova (PRV) konkrétně Zemědělců a Nezemědělců

pozvanka_vk_27.11..pdf

Schůze programového výboru 14.11.2017 od 16:00hod

Dne 14. 11. 2017 proběhlo jednání Programového výboru. Projednávala se nová aktualizace Interních postupů IROP, která je v platnosti od 7. 11. 2017. Poté se přešlo ke schválení aktualizovaných preferenčních kritérií pro Fiche 1 a Fiche 2, která jsou nutná pro vyhlášení výzvy PRV - Programu rozvoje venkova, kritéria byla schválena. V rámci jednání byla dále schválena nejen výzva a časový harmonogram výzvy PRV, ale i Interní postupy pro PRV, která prošla též úpravou. Avizovaným termínem výzvy PRV je 15. 1. 2018, musí projít ještě procesem schválení Řídícího orgánu.

Pozvánka Kulaté stoly pro školy, které realizují šablony č.I s tématem „Sdílení zkušeností při realizaci projektu“ dne 9. 11. 2017 od 15:30hod pozvanka_sablony_i_.pdf

Sdílení zkušeností mezi MASkami

Dne 8. 11. 2017 se účastnili zástupci z MAS Brdy, z. ú., MAS Blaník z. s. a Lípa pro venkov z. s. společného setkání za účelem sdílení zkušeností v rámci vyhlášení plánované výzvy zaměřené na zemědělské a nezemědělské podnikání. Dalším důvodem setkání bylo předání zkušenostní novým zaměstnancům MAS nebo rozšíření kompetencí o daný operační program. Setkání se uskutečnilo v sídle Lípy pro venkov ve Zbraslavicích. Daná MAS již úspěšně realizuje výzvy PRV a přislíbila i účast na seminářích MAS Brdy určených pro potenciální žadatele.

Pozvánka na školení „Jak pracovat s aplikací MS2014+“ dne 6 a 13. 11. 2017 v 16:00hod pro žadatele do opatření Hasiči,chodci, vzdělanost a komunita pozvanka_aplikace_ms2014_.pdf

Pozvánka na schůzi Programového výboru dne 14.9.2017 v 18:00hod

pozvanka_programovy_vybor_14.9.2017.pdf

zapis_z_programove_vyboru_14.9.2017.pdf

prezencni_listina_programovy_vybor_14.9.2017.pdf

Pozvánka na VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 27.7.2017 pozvanka_na_schuzi_valneho_shromazdeni_a_spravni_rady_27.7.2017_-_aktualizace.pdf podepsany_zapis_v_pdf.pdf

prezencni_listina_27.7.2017.pdf

jednaci_rad_programoveho_vyboru.pdf

jednaci_rad_monitorovaci_vybor.pdf

jednaci_rad_vyberova_komise.pdf

bod_5_priloha_1_navrh_rozpoctu_mas_brdy_z.u._2017.pdf bod_5_priloha_2_navrh_rozpoctu_mas_brdy_2017.pdf

TISKOVÁ ZPRÁVA, 20.6.2017

Vážení členové a příznivci MAS Brdy,

před časem mě oslovili zakladatelé a předseda správní rady ohledně pozice ředitelky MAS Brdy, z. ú. Po dlouhém a nelehkém uvažování jsem se rozhodla tuto pracovní nabídku přijmout. Přesvědčující důvod, který podpořil mé rozhodnutí, byl ten, že jsem se již na počátku podílela na tvorbě Strategie CLLD včetně jejího zajištění a že věřím v její přínosnost pro dané území.

Mým hlavním cílem je úspěšně realizovat Strategii CLLD. Dále se také aktivně zapojit do dění v území, navázat spolupráci s místními aktéry a se středočeskými MASkami. Bohužel na tyto aktivity nebyl prozatím prostor z důvodu administrativních nároků, které jsou na nás kladeny ze strany řídících orgánů v rámci schvalování Strategie, jejího zajištění a přípravy Výzev MAS.

S hrdostí mohu říci, že patříme mezi nejúspěšnější MASky u nás. V procesu hodnocení Strategie CLLD jsme velice úspěšní, již máme na vydaný právní akt, projekt zabezpečující naplnění Strategie CLLD již úspěšně realizujeme a dále čekáme na připomínky k podkladům nutných k vyhlášení Výzev MAS a jich samotných. Nyní se nacházíme na pomyslném prahu, po jehož překročení již budou vidět hmatatelné výsledky naší práce.

Mé díky patří Mgr. Heleně Kosové za její vynaložené úsilí a snahu, které byly podnětem úspěšnosti MAS Brdy v rámci přípravy a schvalování SCLLD a jejího zajištění, a dále také Vám všem, kteří pevně věříte v ideál a hodnoty MAS Brdy, pro které jste vstoupili do MAS. Vynaložím veškeré úsilí, aby došlo k jejich naplnění, a budu velice ráda za Vaše podněty, nápady i možné připomínky.

S pozdravem Ing. Lenka Kurtinová

Oznamujeme tímto změnu na postu ředitele MAS BRDY,z.ú. Dne 15.6.2017 byla z funkce ředitelky odvolána správní radou Mgr. Helena Kosová. Zároveň téhož dne byla jmenována ředitelkou ing. Lenka Kurtinová, které tímto přeji v její nové pozici hodně štěstí, úspěchů a pevných nervů. Mgr. Helena Kosová pokračuje v práci pro MAS BRDY, z.ú. jako vedoucí pracovník SCLLD. Za její dosavadní práci v čele MAS ji chci poděkovat a zároveň popřát hodně do další etapy pracovního života. Bc. Jiří Čajan předseda správní rady

„Uveřejnění AVÍZA 3. výzvy MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST“

V návaznosti na jednání Programového výboru a Výběrové komise MAS, které proběhlo dne 25. 5. 2017, uveřejňujeme AVÍZO 3. výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost včetně příloh Výzvy MAS. Toto Avízo je pouze informativního charakteru a umožňuje potenciálním žadatelům přípravu povinných příloh vycházejících z výzvy řídícího orgánu IROP. Platná verze Výzvy MAS bude zveřejněna až po kontrole řídícím orgánem IROP.

V případě zájmů žadatelů je možné si domluvit termín konzultace projektových záměrů určených do opatření 2.1 Vzdělanost strategie CLLD.

Bližší informace k Avízu Výzvy MAS naleznete v záložce „Vzdělanost“.

„Uveřejnění AVÍZA 2.výzvy MAS Brdy - IROP - HASIČI“

V návaznosti na jednání Programového výboru a Výběrové komise MAS, které proběhlo dne 25. 5. 2017, uveřejňujeme AVÍZO 2. výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči včetně příloh Výzvy MAS. Toto Avízo je pouze informativního charakteru a umožňuje potenciálním žadatelům přípravu povinných příloh vycházejících z výzvy řídícího orgánu IROP. Platná verze Výzvy MAS bude zveřejněna až po kontrole řídícím orgánem IROP.

V případě zájmů žadatelů je možné si domluvit termín konzultace projektových záměrů určených do opatření 1.2 Hasiči strategie CLLD.“

Bližší informace k Avízu naleznete v záložce „Hasiči.“

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 15.6.2017

zapis_o_konani_schuze_valneho_shromazdeni_15.6.2017.pdf

pozvanka_na_valne_shromazdeni_dne_15.6.2017.pdf

prezencni_listina_15.6.2017.pdf

jednací řádyjednaci_rady_vk_pv_a_mv.pdf

příloha č. 1 bodu 5 programuvyrocni_zprava_2016.pdf

příloha č. 4 bodu 6 programupriloha_c._4_k_bodu_6_programu.pdf

příloha č. 2 bodu 7 programupriloha_c._2_bodu_7_programu.pdf

příloha č. 3 bodu 8.2 programupriloha_c._3_8.2_programu.pdf

Pozvánka na schůzi Správní rady ústavu dne 7.6.2017 pozvanka_spravni_rada_7.6.2017.pdf

Pozvánka na společnou schůzi Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 v 15:00hod pozvanka_pv_a_vk_25.5.2017.docx

Zápis o konání schůze ze dne 25.5.2017 zapis_z_programoveho_vyboru_dne_25.5.2017.pdf

Příloha č. 1 společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._1_interni_postupy_aktualizace_18.5.2017.pdf

Příloha č. 2 společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._2_vyzva_hasici.pdf

Příloha č. 3 společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._3_-_vyzva_vzdelanost.pdf

Příloha č. 4a společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._4a_hodnotici_kriteria_hasici.pdf

Příloha č. 4b společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._4b_hodnotici_kriteria_vzdelanost.pdf

Pozvánka na společnou schůzi Programového výboru a Výběrové komise dne 18.5.2017 v 15:00hod pozvanka_pv_a_vk_18.5.2017.pdf

Zápis zapis_o_konani_schuze_programoveho_vyboru_18.5.2017.pdf

Seminář SCLLD 11.5.2017 s tématem: „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“

Dne 11. 5. 2017 proběhl seminář určený pro ,,naše“ hasiče, konkr. pro JSDH kategorie II a III z ORP Příbram, zaměřený na vyhlášení 2. výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči. V během semináře byly představeny podmínky, které jsou stanoveny pro MAS řídícím orgánem, a také avizované náležitosti samotné Výzvy MAS Brdy. S radostí můžeme poznamenat, že zájem obcí a hasičských sborů o modernizaci technicky je stále neutuchající a že účast na semináři byla velmi hojná stejně tak jako v Bohutíně při přípravě Strategie CLLD. Během setkání byly také probrány aktuální potřeby sborů a na základě dotazníků budou jejich potřeby nadále sledovány. Na závěr zbývá říci, že se těšíme na další spolupráci.

Zápis ze semináře „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“ zapis_seminar_hasici_11052017_rev_mgr.pdf

ppt prezentace „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“

hasici_-_seminar_pro_zadatele.pptx

Prezenční listina 11.5.2017 prezencni_listina_11.5.2017.pdf

Pozvánka na seminář SCLLD s tématem: „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“ pozvanka_seminar_hasici_sclld_11.5.2017.pdf

Dne 25.4.2017 v 17:00hod proběhl další seminář na téma „Připravujeme výzvy MAS Brdy - principy financování“, kde Mgr. Helena Kosová - ředitelka MAS Brdy uvítala hosta z MAS Sdružení Růže pana Mgr. Michala Jarolímka v níž působí jako předseda revizní komise - krátce představil MAS Sdružení Růže a pohovořil o možných zdrojích financování MAS z dobré praxe.

Zápis ze semináře 25.4.2017 „Připravujeme výzvy MAS Brdy - principy financování“ zapis_ze_seminare_25.4.2017.pdf

ppt prezentace Vyhodnocení dotazníku vyhodnoceni_dotazniku_na_tema_„hasici_chodci.pptx

ppt prezentace Informace ze školení MS2014+ ppt_prezentace_informace_ze_skoleni_ms2014_.pptx

ppt prezentace Příprava prvních výzev 25042017_priprava_vyhlaseni_vyzev_mas_brdy_seminar_priprava_vyzev_principy_financovani_25042017_zs_jince.pdf

Prezenční listina 25.4.2017 prezencni_listina_25.4.2017.pdf

Pozvánka na seminář SCLLD s tématem „Připravujeme výzvy MAS Brdy - principy financování“ pozvanka_seminar_sclld_25.4.2017.pdf

Tisková zpráva ze zasedání řídících orgánů MAS Brdy se starosty členských obcí 28.3.2017 tiskova_zprava_ze_dne_28.3.2017.pdf

Leták pro zemědělské a nezemědělské podnikání

Připravujeme se na vyhlášení výzev, viz tisková zpráva ze dne 10.2.2017 tz_10022017_pripravujeme_se_na_vyhlaseni_vyzev.pdf

Pozvánka na školení „ŠABLONY-ANIMACE ŠKOL OP VVV v rámci SCLLD“ pozvanka_sablony_-_animace_skol_op_vvv.pdf

Pozvánka na schůzi Programového výboru dne 9.2.2017

Pozvánka na schůzi Monitorovacího výboru dne 9.2.2017 pozvanka_na_schuzi_monitorovaciho_vyboru.pdf

prezencni_listina_ze_dne_9.2.2017.pdf

Zápis z jednání Programového výboru dne 2.2.2017 zapis_z_jednani_programoveho_vyboru_2.2.2017.pdf

prezencni_listina_2.2.2017.pdf

navrh_internich_postupu.pdf

prilohy_zapisu.pdf

Kancelář MAS Brdy v nových prostorách, viz. tisková zpráva ze dne 27.1.2017 tz_27012017_nova_kancelar_mas_brdy.pdf

Připravujeme vyhlášení 1.kola Výzev pro žadatele o dotace z našeho území, viz. tisková zpráva ze dne 26.1.2017 tiskova_zprava_26.1.2017.pdf

Zápis o konání schůze VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ze dne 19.1.2017zapis_z_valneho_shromazdeni_19.1.2017.pdf

Pozvánka na VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 19.1.2017pozvanka_na_valne_shromazdeni.docx

„Pracovní verze Interních postupů“ pracovni_verze_1_interni_postupy_mas_10.1.2017_uprava.docx

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 21.10.2016tiskova_zprava_21.10.2016.docx

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 3.10.2016tz.docx

Zápis ze společného jednání členů DR,SR a zakladatelů dne 22.8.2016zapis_z_22.8.2016.odt

Pozvánka na společné jednání členů DR,SR a zakladatelů dne 22.8.2016 v 10:00hod. pozvanka_na_schuzku_22.8.2016.docx

Pozvánka Projektová opatření /2.etapa/ pozvanka_-_projektova_opaty-eni_2._etapa_.pdf

Z důvodů zateplování budovy a výměny oken je omezen provoz kanceláře MAS Brdy. Pro případnou komunikaci prosím volejte na telefoní číslo +420 774 702 137 nebo komunikujte přes e-mailovou adresu info@masbrdy.cz. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na společnou schůzi Valného shromáždění MAS Brdy a Správní rady MAS Brdy, z.ú. dne 19.5.2016pozvanka_na_vs_19.5.2016.pdf

Tisková zpráva ze školení Animace Hluboš tz_21042016_skoleni_animace_hlubos.docx

Pozvánka na téma „Šablony - animace škol OP VVV v rámci SCLLD“ dne 28.4.2016, Komárov pozvanka_na_tema_sablony_-_animace_skol_op_vvv_v_ramci_sclld_28.4.2016.pdf

Pozvánka na téma „Šablony - animace škol OP VVV v rámci SCLLD“dne 21.4.2016, Hluboš pozvanka_na_21._4.2016_animace_skol.pdf

Pozvánka na Valné shromáždění dne 19.5.2016 valne_shromazdeni_19.5.2016.docx

Pozvánka na jednání programového výboru v rámci SCLLD „Příležitosti pro financování Vašich záměrů v tomto roce“ pozvanka_6.4.2016.pdf

Program program_pv_6.4._v_podlesi.pdf

Prezentace - Obecná pravidla IROP obecna_pravidla_irop_pro_sclld.pptx

Prezetance - Specifická praivdla - Výzva č. 6 specificka_pravidla_-_vyzva_c._6_-_rezijni_vydaje_mas.pptx

Prezetance - Výsledky MAS vysledky_mas.pptx

Pozvánka na “ Obecná a specifická pravidla SCLLD“ pozvanka_31.03.2016.pdf

Zápis z 31.3.2016 zapis_31._3._2016_skoleni_pravidel.docx

Pozvánka na seminář partnera MAS Brdy, z.ú. věnovaný problematice 2. kola PRV pozvanka_-_prv_2_kolo_ro_praha.pdf

Tisková zpráva ze 17.2.2016 tz_17022016.odt.pdf

*Valné shromáždění 4.2.2016

Pozvánka pozvanka_4.2.2016.pdf

Zápis ze zasedání zapis_z_vs_4.2.2016.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_4.2.2016.pdf

Vážení členové MAS Brdy,z.ú., dovolujeme si Vás pozvat na Valné shromáždění, které se bude konat dne 4.února 2016 v obci Komárovpozvánka ke stažení

Tisková zpráva ze dne 17.12.2015 tiskova_zprava_17.12.2015.pdf

Osvědčení o splnění standardu MAS osvedceni_o_splneni_standardu_mas.pdf

Vážení členové MAS Brdy,z.ú., dovolujeme si Vás pozvat na Valné shromáždění, které se bude konat dne 10.listopadu 2015 v obci Chaloupkypozvánka ke stažení

Tisková zpráva ze dne 19.10.2015 tz_19102015.odt

Tisková zpráva o činnosti MAS Brdy ze dne 09.10.2015 - ke stažení

Zápis z PV 20. 8. 2015 - ke stažení ve formátu .pdf

Účast na Zastupitelstvu obce Hluboš - ke stažení ve formátu .docx

Další programový výbor proběhne 24. 9. 2015 v 10:00 pozvanka_24._9._10..docx,

1. 10. 2015 - Ve spolupráci s Celostátní Sítí pro venkov pořádáme školení DOTACE 2015 v Suchodole - V rámci spolupráce s Celostátní sítí pro venkov, budeme pořádat i další pracovní jednání jednotlivých skupin pozvanka_suchodol.docx, pozvanka_s_programem.docx

Ukončení projektu studentské sociální minipodniky k 31. 7. 2015 - proběhla závěrečná výstava výrobků žáků v Obecnici

Podání žádosti o standardizaci MAS a zaslání veškerých potřebných podkladů přes portál farmáře SZIF 30. 7. 2015

Vydání živnostenského listu 26. 6. 2015

Přijetí nových členů (Obec Ohrazenice, Obez Láz, Obec Zaječov, SDH Chaloupky a ZD Bohutín, Sádek, Suchodol)

Studentské sociální minipodniky - příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy Cílem bylo zkvalitnění počátečního vzdělávání a motivace k dalšímu vzdělávání a budoucímu zlepšení uplatnění na trhu práce. Doba realizace 1. 9. 214 – 31. 7. 2015 celkové vynaložené náklady 13.106.680,01 Kč

PROJEKT SPOLUPRÁCE - Spolupráce místních akčních skupin v oblasti podpory dobré praxe, výměny zkušeností a stanovení doporučených způsobů evaluace a monitoringu strategií MAS na území Středočeského kraje Doba konání: 1. 9. 2014 – 31. 5. 2015 Projekt byl zdárně ukončen

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje = SCLLD - Celková střednědobá strategie, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území, jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS SCLLD především vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření

V rámci SCLLD probíhají Místní šetření po zájmovém území.

Na Valném shromáždění dne 18. 6. bylo schválená změna zakladatelské listiny Městyse Jince a Obce Obecnice (viz dokumenty)

Fotogalerie - setkání představitelů obcí v Křešíně dne 15.05.2014

Fotogalerie ze školení pedagogů 15. 5. a 22. 5. 2015

Školení podnikatelů - Komárov

Fotogalerie z výstavy žáků v Obecnici 5. 6. 2015

Valné shromáždění 18. 6. 2015

Zastupitelstva obcí, Místní šetření

Programový výbor 20. 8. 2015

aktuality.txt · Poslední úprava: 2023/11/13 15:07 autor: karolina

Nástroje pro stránku