Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


verejnostsclld

Příprava SCLLD 2014-2020

SCLLD = Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 Celková střednědobá strategie, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území, jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS Především vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření.

STRATEGIE CLLD sclld_mas_brdy_29_11_2016.pdf

Kulatý stůl

Kulatý stůl - Podnikatele ze dne 20.1.2016 kulaty_stul_-_podnikatele_20.01.2016.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_20.1.2016.pdf

Tisková zpráva ze školení Animace Hluboš ze dne 21.4.2016 tz_21042016_skoleni_animace_hlubos.docx

verejnostsclld.txt · Poslední úprava: 2024/01/30 09:27 autor: karolina

Nástroje pro stránku