Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekt3

irop_cz_ro_b_c_rgb.jpg

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BRDY 2019-2023 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009673 (režijní výdaje)

Cílem tohoto projektu je také zlepšit tyto řídící a administrativní schopnosti MAS a zajištění animace ZŠ a MŠ. Projekt je financován z Evropské unie. Je zaměřen na realizaci SCLLD MAS Brdy na období 2019 - 2023, jedná o navazující projekt. Účelem realizace je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu, naplňování potřeb území, což vyžaduje mnoho administrativních, personálních, propagačních a jiných úkonů.

irop_cz_ro_b_c_rgb.jpg STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BRDY 2014-2020 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001624 (režijní výdaje)

Cílem tohoto projektu je také zlepšit tyto řídící a administrativní schopnosti MAS a zajištění animace ZŠ a MŠ. Projekt je financován z Evropské unie. Je zaměřen na realizaci SCLLD MAS Brdy od roku 2015. Účelem realizace je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu, naplňování potřeb území, což vyžaduje mnoho administrativních, personálních, propagačních a jiných úkonů.

projekt3.txt · Poslední úprava: 2022/05/20 08:44 autor: karolina

Nástroje pro stránku