Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


realizacesclld

Realizace SCLLD

Vyhodnocení Strategie CLLD 2014 - 2020 vyhodnoceni_sclld.pdf

Strategie CLLD 2014 - 2020 sclld_mas_brdy_29_11_2016.pdf

Strategie CLLD 2014 - 2020 _ revize 01 _ akceptační dopis IROP revize_sclld_23.4.2019_-_hasici_1.2.pdf

Dodatek č. 1 Strategie CLLD 2014 - 2020 sclld_mas_brdy_dodatek_c._1.pdf

Dodatek č. 2 Strategie CLLD pro období 2014 - 2020 - účinnost od 4. 4. 2022 sclld_mas_brdy_dodatek_c._2.pdf

Dne 2.5.2019 proběhlo jednání Monitorovacího výboru

Dne 2.5.2019 proběhlo jednání Monitorovacího výboru z důvodu kontroly metodiky výběru projektů vyhlášených výzev MAS

jednani_monitorovaciho_vyboru_mas.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 10.4.2019 proběhlo jednání per rollam Programového výboru

Dne 10.4.2019 proběhlo per rollam jednání Programového výboru z důvodu schválení nových interních postupů IROP

zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf

Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru

Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru z důvodu schválení aktualizovaného sestupného seznamu projektů Výzvy č. 1 MAS Brdy - IROP - Vzdělanost

zapis-web.pdf

Přílohy zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 6.2.2019 proběhlo jednání Výběrové komise

Dne 6.2.2019 proběhlo jednání výběrové komise z důvodu aktualizace věcného hodnocení 1. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost

zapis_vk_6.2.2019.pdf

Přílohy zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 24. 1. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam

Dne 24.1.2019 proběhlo jednání programového výboru per rollam z důvodu schválení zprávy o plnění a harmonogramu výzev na rok 2019

harmonogram_vyzev_masbrdy_2019.pdf

Jednání Programového výboru per rollam dne 3.10.2018

Dne 3.10.2018 proběhlo hlasování per rollam z důvodu aktualizace věcného hodnocení 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci

zapis_pv_per_rollam_8.10.2018_final_.pdf

Jednání Výběrové komise dne 2.10.2018

Dne 2.10.2018 proběhlo jednání Výběrové komise z důvodu aktualizace věcného hodnocení 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci

zapis_vk_-_chodci_w_.pdf

Aktualizovaný seznam schválených projektů 2. výzva - IROP -Chodci vysledny_aktualizovany_sestupny_seznam_projektu_vyzvy_c._2_mas_brdy-irop-chodci.pdf

Jednání Programového výboru dne 12.9.2018

Proběhlo schválení přijatých projektů do 3. Výzvy Hasiči. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

zapis_pv_hasici_12.9_w.pdf

seznam_schvalenych_projektu_pv_-_hasici.pdf

Jednání Výběrové komise dne 11.9.2018

Proběhlo věcné hodnocení přijatých projektů do 3. Výzvy Hasiči. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

zapis_vk_-_hasici_w_.pdf

Jednání Programového výboru dne 7.8.2018 14:30hod

Dne 7.8.2018 proběhlo jednání Programového výboru ke schválení seznamu vybraných/nevybraných projektů u Výzvy č. 2 PRV, 1. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci

zapis_programovy_vybor.pdf

schvaleny_seznam_vybranych_nevybranych_projektu_2._vyzvy_prv_final.2doc.pdf seznam_schvalenych_projektu_1._vyzva_-_irop_-vzdelanost.pdf seznam_schvalenych_projektu_2._vyzva_-_irop_-chodci.pdf

Jednání Výběrové komise dne 31. 7. 2018 16:00hod 2.Výzvy MAS Brdy IROP Chodci

Proběhlo věcné hodnocení přijatých projektů do 2. Výzvy Chodci, tohoto jednání se účastnila návštěva z CRR. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

zapis_vk_-_chodci.pdf

Jednání Výběrové komise dne 31. 7. 2018 14:30hod PRV Výzva MAS č.2

Dne 31.7.2018 proběhlo jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů Programu rozvoje venkova na základě objektivních kritérií v rámci Výzvy MAS č.2 a následnému seřazení dle sestupného počtu bodů. Hodnotící listy a další přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

zapis_z_jednani_vyberove_komise_mas_brdy_-_hodnoceni_projektu_prv_31.7_.pdf

Sestupně seřazený seznam Žádostí o dotaci po Věcném hodnocení Výběrovou komisí sestupny_bodoby_seznam_zadosti_f1_a_f2_po_vecneho_hodnoceni_-_2.pdf

Dne 30. 7. 2018 proběhlo školení Výběrové komise k věcnému hodnocení 3. a 4. Výzvy MAS Brdy IROP Hasiči a Komunita. Poté proběhlo jednání výběrové komise z důvodu věcného hodnocení 1.Výzvy MAS Brdy IROP Vzdělanost.

Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

vk_30._7._2018_-_vzdelanost_.pdf

Dne 19.6.2018 proběhlo hlasování Programového výboru per rollam z důvodu aktualizace Seznamu vybraných Žádostí o dotaci u Výzvy MAS č. 1 - Fiche 1 Zemědělské podnikání

zapis_jednani_pv_-_schvaleni_seznamu_vybranych_zod-vyzvy_mas_c._1-fiche_1-zemedelske_podnikani_po_aktualizaci_zadosti_o_doplneni.pdf

Dne 18. 6. 2018 proběhla schůze Výběrové komise na základě zjištěných skutečností při doplnění neúplné dokumentace ze strany SZIF u operace 19.2.1 došlo k aktualizaci Seznamu vybraných Žádostí o dotaci u Výzvy MAS č.1 - Fiche 1 Zemědělské podnikání ke dni 19.6.2018

info_masbrdy.cz_20180711_083141.pdf

zapis_jednani_vk_prebodovani_prijatych_projektu_v_ramci_vyzvy_mas_c._1.pdf

Jednání Programového výboru dne 24. 5. 2018 od 15:30hod

Dne 24. 5. 2018 proběhlo jednání Programového výboru. Schvalovala se Výzva č. 2 Programu rozvoje venkova, poté se přešlo ke schválení 3. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči a 4. Výzvy MAS Brdy – IROP – Komunita, výzvy včetně příloh byly schváleny. V rámci jednání byl Programový výbor také seznámen s Časovým harmonogramem pro Program rozvoje venkova.

zapis_programovy_vybor_-_schvaleni_vyhlaseni_vyzvy_c._2.pdf

Dne 9. 4. 2018 proběhlo jednání Programového výboru per rollam z důvodu schválení revize interních postupů IROP a změny ve výzvách

zapis_pv_per_rollam_9.4.2018.pdf

Dne 9. 4. 2018 proběhly semináře pro žadatele týkající se 1. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP - Chodci. Nejprve byly představeny samotné výzvy a kritéria věcného hodnocení, které byly vyhlášeny dne 21. 3. 2018. Poté se probíral postup vytvoření žádosti o podporu v ISKP+ a následné vyplňování jednotlivých záložek žádosti. Po ukončení seminářů probíhala diskuse a jednotlivé konzultace žadatelů.

pozvanka_-_zadatel_-_9.4._-_vzdelanost.docx

pozvanka_-_zadatel_-_9.4._-_chodci.docx

Dne 4. 4. 2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení 1. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP - Chodci. Tyto výzvy byly vyhlášeny dne 21. 3. 2018. Výběrová komise byla poučena o střetu zájmů a seznámena s etickým kodexem, který bude potřeba před samotným hodnocením podepsat. Dále byla obeznámena s povinnostmi výběrové komise, obecnými informacemi z výzev, postupem hodnocení projektů a v neposlední řadě také s časovým harmonogramem hodnocení. Z důvodu dodržení toho časového harmonogramu bylo předběžně sjednáno další jednání Výběrové komise.

pozvanka_vyberova_komise_irop.pdf

skoleni_vk_-_chodci.pdf

skoleni_vk_-_vzdelanost.pdf

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění dne 22.3. 2018 v rámci schválení vybraných/ nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy MAS č.1

pozvanka.pdf

zapis_valne_shromazdeni_22_3_2018_uprava_.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 21.3.2018 jsme dostali souhlas s VYHLÁŠENÍM VÝZVY IROP č.1 - VZDĚLANOST a č. 2 - CHODCI

Dne 13. 3. 2018 se uskutečnilo jednání Programového výboru per rollam z důvodu schválení 1. a 2. výzvy MAS Brdy IROP a hodnotících kritérií těchto výzev

zapis_pv_per_rollam_13.3.2018.pdf

Jednání Výběrové komise dne 1. 3. 2018 15:00hod PRV Výzva MAS č.1

Dne 1.3.2018 proběhlo jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů Programu rozvoje venkova na základě objektivních kritérií v rámci Výzvy MAS č.1 a následnému seřazení dle sestupného počtu bodů. Hodnotící listy + PPT prezentace k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

zapis_vecne_hodnoceni_-_vyberove_komise_vyzva_prv_c._1.pdf sestupny_seznam_zadosti_o_dotaci_po_vecnem_hodnoceni.pdf

Dne 17. a 24. 1. 2018 v rámci Výzvy MAS č. 1 proběhlo Školení pro žadatele Programu rozvoje venkova

V rámci vyhlášení Výzvy č. 1 PRV se uskutečnila v ZŠ Komárov a ZŠ Jince školení pro žadatele. PPT prezentaci lze najít u pozvánky na semináře ve Výzvě č. 1 PRV.

Jednání programového výboru 23. 1. 2018 od 16:00hod

Dne 23. 1. 2018 proběhlo jednání Programového výboru. Schvalovala se finální verze Interních postupů IROP, která je v platnosti od 18. 1. 2018. Poté se přešlo ke schválení 1. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci, výzvy včetně příloh byly schváleny. V rámci jednání byl Programový výbor také seznámen s Časovým harmonogram vyhlášení výzev pro IROP.

zapis_pv_23.1.2018.pdf

Schůze výběrové komise 23. 1. 2018 od 14:40hod

Dne 23. 1. 2018 proběhlo školení Výběrové komise v rámci Výzvy PRV č. 1, která byla vyhlášena 15. 1. 2018. Výběrová komise byla seznámena s procesem hodnocení projektů a obecnými informacemi týkajícími se této Výzvy. Dále bylo projednáváno schválení aktualizace Kritérií pro věcné hodnocení žádostí o podporu ve 2. Výzvě MAS Brdy – IROP – Chodci. Přílohy zápisu a PPT prezentace k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

zapis_vk_23._1._2018.pdf

Dne 18.1.2018 jsme dostali souhlas s VYPOŘÁDÁNÍM A ZAPRACOVÁNÍM PŘIPOMÍNEK k Interním postupům IROP, předpokládané vyhlášení VÝZVY IROP březen, duben 2018

Dne 2.1.2018 proběhla schůze Programového výboru per rollam z důvodu schválení 2. Zprávy o plnění ISg

zapis_pv_per_rollam_12.1.2018.pdf

Dne 20.12.2017 jsme dostali souhlas s vyhlášením výzvy č. 1 pro zemědělské a nezemědělské podnikání s termínem 15. 1. 2018

Dne 14. 12. 2017 můžeme s úspěchem říci, že jsme dostali souhlas SZIF se zněním hodnotících kritérií Fiche č. 1 Zemědělské podnikání a Fiche č. 2 Nezemědělské podnikání

Fiche č. 1 ve finální podoběfiche_1_schvalena_szif.pdf

Fiche č. 2 ve finální podoběfiche_2_schvalena_szif.pdf

Dne 20.12.2017 a 2. 1. 2018 proběhla schůze Programového výboru per rollam

Dne 20. 12. 2017 byl představen per rollam Harmonogram výzev IROP. Dne 2. 1. 2018 byla představena prostřednictvím per rollam 2.Zpráva o plnění Isg. V rámci urychlení schvalování proběhlo hlasování prostřednictvím per rollam, zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Schůze Valného shromáždění a Správní rady MAS Brdy dne 7.12.2017

pozvanka_na_schuzi_valneho_shromazdeni_a_spravni_rady_7.12.2017.pdf zapis_o_konani_schuze_valneho_shromazdeni_mas_spravni_rady_-_7._12._17_-podlesi.pdf navrh_clenu_vyberove_komise.pdf jednaci_rad_valneho_shromazdeni_1.pdf prispevkovy_rad.pdf dodatek_prispevkoveho_radu.pdf rozpocet_2018.pdf

Schůze výběrové komise 27.11.2017 od 15:30hod

Dne 27. 11. 2017 proběhlo jednání Výběrové komise. Projednávalo se nové zvolení do ročního funkčního období, které končí 19. 1. 2018. Nová volba proběhne dne 7. 12. 2017 na Valném shromáždění v Podlesí. Dále se řešily povinnosti daného orgánu dle nové aktualizace interních postupů IROP, která je v platnosti od 7. 11. 2017, ale povinnosti výběrové komise nijak nemění. Poté se přešlo k preferenčním kritériím, která jsou nutná pro vyhlášení výzvy pro opatření Chodci a Komunita. Dále byla Výběrová komise seznámena s povinnostmi dle interních postupů pro PRV a s preferenčními kritérii PRV pro Fiche 1 a Fiche 2. V závěru byla představena 1. Výzva MAS, která se týká Programu Rozvoje Venkova (PRV) konkrétně Zemědělců a Nezemědělců

pozvanka_vk_27.11..pdf zapis_vyberove_komise_27_11_2017.pdf prezentace_vk_27.7_.pdf pr._c._1_-povinnosti_vyberove_komise_ip_irop_-_puvodni_zpracovani.pdf pr._c._2_-_povinnosti_vyberove_komise_ip_irop_-_novy_vzor.pdf pr._c._3_-_prefencni_kriteria_irop-_fn_a_p_pro_vsechny_opatreni.pdf vh_chodci_28.11.2017.pdf pr._c._5_-_prefencni_kriteria_irop_-_vecne_hodnoceni_komunita.pdf ip_mas_brdy_pro_prv_stav_final_1_14.11.2017_dle_pripominek_pi._mazalove.pdf fiche_2_stazeno_z_odeslane_zadosti_na_szif_15.11.2017.pdf fiche_1_stazeno_z_odeslane_zadosti_na_szif_15.11.2017.pdf vyzva_mas_brdy.pdf

Schůze programového výboru 14.11.2017 od 16:00hod

Dne 14. 11. 2017 proběhlo jednání Programového výboru. Projednávala se nová aktualizace Interních postupů IROP, která je v platnosti od 7. 11. 2017. Poté se přešlo ke schválení aktualizovaných preferenčních kritérií pro Fiche 1 a Fiche 2, která jsou nutná pro vyhlášení výzvy PRV - Programu rozvoje venkova, kritéria byla schválena. V rámci jednání byla ještě schválena nejen výzva a časový harmonogram výzvy pro PRV, ale i Interní postupy pro PRV, která prošla též úpravou. Avizovaným termínem výzvy PRV je 15. 1. 2018, musí projít ještě procesem schválení Řídícího orgánu.

zapis_ze_schuze_programove_vyboru_ze_dne_14.11.2017.pdf

Kulaté stoly pro školy, které realizují šablony č.I s tématem „Sdílení zkušeností při realizaci projektu“ dne 9. 11. 2017 od 15:30hod

Dne 9. 11. 2017 proběhlo setkání ,,U kulatého stolu“ se zástupci mateřských i základních škol z území MAS Brdy zaměřené na sdílení zkušeností v rámci realizace projektu ,,Šablony I“. Během setkání byly řešeny podmínky, které jsou stanoveny řídícím orgánem například v podobě dodržování, způsobu evidování bagatelní podpory včetně registrace do příslušného informačního systému, dokladování příloh a dále také implementace případných změn v projektu atd. Věříme, že setkání bylo pro všechny velmi přínosné a těšíme se na další spolupráci a setkání.

pozvanka_sablony_i_.pdf

Sdílení zkušeností mezi MASkami

Dne 8. 11. 2017 se účastnili zástupci z MAS Brdy, z. ú., MAS Blaník z. s. a Lípa pro venkov z. s. společného setkání za účelem sdílení zkušeností v rámci vyhlášení plánované výzvy zaměřené na zemědělské a nezemědělské podnikání. Dalším důvodem setkání bylo předání zkušenostní novým zaměstnancům MAS nebo rozšíření kompetencí o daný operační program. Setkání se uskutečnilo v sídle Lípy pro venkov ve Zbraslavicích. Daná MAS již úspěšně realizuje výzvy PRV a přislíbila i účast na seminářích MAS Brdy určených pro potenciální žadatele.

Školení aplikace MS2014+ dne 6 a 13. 11. 2017 v 16:00hod pro žadatele do opatření Hasiči,chodci, vzdělanost a komunita

V návaznosti na přípravu vyhlašování Výzev MAS se dne 6.11.2017 v prostorech Základní školy a Mateřské školy Jince a dne 13.11.2017 v Základní škole a Mateřské škole Zaječov uskutečnila školení pro žadatele s názvem ,,JAK PRACOVAT S APLIKACÍ MS2014+“. V rámci školení byly řešeny základní požadavky pro práci se systémem, registrace do MS2014+, úvodní obrazovka aplikace, založení nové žádosti a její vyplňování včetně ukázky CBA analýzy. Dále byla představena struktura Výzev MAS a povinné přílohy, které se dokládají spolu se žádostí o podporu.

pozvanka_aplikace_ms2014_.pdf

jak_pracovat_s_aplikaci_ms2014_.pdf

Pozvánka na schůzi Programového výboru dne 14.9.2017 v 18:00hod pozvanka_programovy_vybor_14.9.2017.pdf

zapis_z_programove_vyboru_14.9.2017.pdf

prezencni_listina_programovy_vybor_14.9.2017.pdf

Pozvánka na VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 27.7.2017 pozvanka_na_schuzi_valneho_shromazdeni_a_spravni_rady_27.7.2017_-_aktualizace.pdf podepsany_zapis_v_pdf.pdf

prezencni_listina_27.7.2017.pdf

jednaci_rad_programoveho_vyboru.pdf

jednaci_rad_monitorovaci_vybor.pdf

jednaci_rad_vyberova_komise.pdf

bod_5_priloha_1_navrh_rozpoctu_mas_brdy_z.u._2017.pdf bod_5_priloha_2_navrh_rozpoctu_mas_brdy_2017.pdf

„Uveřejnění AVÍZA 3. výzvy MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST“

V návaznosti na jednání Programového výboru a Výběrové komise MAS, které proběhlo dne 25. 5. 2017, uveřejňujeme AVÍZO 3. výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost včetně příloh Výzvy MAS. Toto Avízo je pouze informativního charakteru a umožňuje potenciálním žadatelům přípravu povinných příloh vycházejících z výzvy řídícího orgánu IROP. Platná verze Výzvy MAS bude zveřejněna až po kontrole řídícím orgánem IROP.

V případě zájmů žadatelů je možné si domluvit termín konzultace projektových záměrů určených do opatření 2.1 Vzdělanost strategie CLLD.

Bližší informace k Avízu Výzvy MAS naleznete v záložce „Vzdělanost“.

„Uveřejnění AVÍZA 2.výzvy MAS Brdy - IROP - HASIČI“

V návaznosti na jednání Programového výboru a Výběrové komise MAS, které proběhlo dne 25. 5. 2017, uveřejňujeme AVÍZO 2. výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči včetně příloh Výzvy MAS. Toto Avízo je pouze informativního charakteru a umožňuje potenciálním žadatelům přípravu povinných příloh vycházejících z výzvy řídícího orgánu IROP. Platná verze Výzvy MAS bude zveřejněna až po kontrole řídícím orgánem IROP.

V případě zájmů žadatelů je možné si domluvit termín konzultace projektových záměrů určených do opatření 1.2 Hasiči strategie CLLD.“

,,Bližší informace k Avízu naleznete v záložce Hasiči.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 15.6.2017

zapis_o_konani_schuze_valneho_shromazdeni_15.6.2017.pdf

pozvanka_na_valne_shromazdeni_dne_15.6.2017.pdf

prezencni_listina_15.6.2017.pdf

jednací řádyjednaci_rady_vk_pv_a_mv.pdf

příloha č. 1 bodu 5 programuvyrocni_zprava_2016.pdf

příloha č. 4 bodu 6 programupriloha_c._4_k_bodu_6_programu.pdf

příloha č. 2 bodu 7 programupriloha_c._2_bodu_7_programu.pdf

příloha č. 3 bodu 8.2 programupriloha_c._3_8.2_programu.pdf

Pozvánka na společnou schůzi Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 v 15:00hod pozvanka_pv_a_vk_25.5.2017.docx

Zápis o konání schůze ze dne 25.5.2017 zapis_z_programoveho_vyboru_dne_25.5.2017.pdf

Příloha č. 1 společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._1_interni_postupy_aktualizace_18.5.2017.pdf

Příloha č. 2 společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._2_vyzva_hasici.pdf

Příloha č. 3 společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._3_-_vyzva_vzdelanost.pdf

Příloha č. 4a společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._4a_hodnotici_kriteria_hasici.pdf

Příloha č. 4b společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._4b_hodnotici_kriteria_vzdelanost.pdf

Pozvánka na společnou schůzi Programového výboru a Výběrové komise dne 18.5.2017 v 15:00hod pozvanka_pv_a_vk_18.5.2017.pdf

Zápis zapis_o_konani_schuze_programoveho_vyboru_18.5.2017.pdf

Seminář SCLLD 11.5.2017 s tématem: „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“

Dne 11. 5. 2017 proběhl seminář určený pro ,,naše“ hasiče, konkr. pro JSDH kategorie II a III z ORP Příbram, zaměřený na vyhlášení 2. výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči. V během semináře byly představeny podmínky, které jsou stanoveny pro MAS řídícím orgánem, a také avizované náležitosti samotné Výzvy MAS Brdy. S radostí můžeme poznamenat, že zájem obcí a hasičských sborů o modernizaci technicky je stále neutuchající a že účast na semináři byla velmi hojná stejně tak jako v Bohutíně při přípravě Strategie CLLD. Během setkání byly také probrány aktuální potřeby sborů a na základě dotazníků budou jejich potřeby nadále sledovány. Na závěr zbývá říci, že se těšíme na další spolupráci

Zápis ze semináře „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“ zapis_seminar_hasici_11052017_rev_mgr.pdf

ppt prezentace „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“

hasici_-_seminar_pro_zadatele.pptx

Prezenční listina 11.5.2017 prezencni_listina_11.5.2017.pdf

Pozvánka na seminář SCLLD s tématem: „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“ pozvanka_seminar_hasici_sclld_11.5.2017.pdf

Dne 25.4.2017 v 17:00hod proběhl další seminář na téma „Připravujeme výzvy MAS Brdy - principy financování“, kde Mgr. Helena Kosová - ředitelka MAS Brdy uvítala hosta z MAS Sdružení Růže pana Mgr. Michala Jarolímka v níž působí jako předseda revizní komise - krátce představil MAS Sdružení Růže a pohovořil o možných zdrojích financování MAS z dobré praxe.

Zápis ze semináře 25.4.2017 „Připravujeme výzvy MAS Brdy - principy financování“ zapis_ze_seminare_25.4.2017.pdf

ppt prezentace Vyhodnocení dotazníku vyhodnoceni_dotazniku_na_tema_„hasici_chodci.pptx

ppt prezentace Informace ze školení MS2014+ ppt_prezentace_informace_ze_skoleni_ms2014_.pptx

ppt prezentace Příprava prvních výzev 25042017_priprava_vyhlaseni_vyzev_mas_brdy_seminar_priprava_vyzev_principy_financovani_25042017_zs_jince.pdf

Prezenční listina 25.4.2017 prezencni_listina_25.4.2017.pdf

Pozvánka na seminář SCLLD s tématem „Připravujeme výzvy MAS Brdy - principy financování“ pozvanka_seminar_sclld_25.4.2017.pdf

Tisková zpráva ze zasedání řídících orgánů MAS Brdy se starosty členských obcí 28.3.2017 tiskova_zprava_ze_dne_28.3.2017.pdf

Letáček pro zemědělské a nezemědělské podnikání letak.pdf

realizacesclld.txt · Poslední úprava: 2022/06/22 15:16 autor: karolina

Nástroje pro stránku