Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


realizovaneprojekty

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Realizace projektu v rámci OPZ+: „Komunitní aktivity na území MAS Brdy I.“,. reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000916

Cílem projektu je kontinuální vytváření bezpečné komunity v území, ve které budou uspokojeny potřeby všech věkových a sociálních skupin obyvatel. Prostřednictvím dobrých vztahů bude přirozeně posílena bezpečnost jednotlivců i komunity a vytvořena podpůrná síť pro prevenci a řešení problémů jednotlivců i společnosti. Budou realizovány komunitní akce a komunitní venkovské tábory.

plakat_-_publicita_projektu.pdf

MAP ORP Hořovice

MAP II ORP PŘÍBRAM CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094 Předpokládaná doba realizace projektu: 1.3.2019 - 28.2.2022

irop_cz_ro_b_c_rgb.jpg STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BRDY 2019-2023 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009673 (režijní výdaje)

Cílem tohoto projektu je také zlepšit tyto řídící a administrativní schopnosti MAS a zajištění animace ZŠ a MŠ. Projekt je financován z Evropské unie. Je zaměřen na realizaci SCLLD MAS Brdy na období 2019 - 2023. Účelem realizace je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu, naplňování potřeb území, což vyžaduje mnoho administrativních, personálních, propagačních a jiných úkonů.

    
    
    {{:irop_cz_ro_b_c_rgb.jpg}}
  • STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BRDY 2014-2020 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001624 (režijní výdaje)
    Spolufinancován Evropskou unií

popis_projektu_1624.pdf

  • STUDENTSKÉ SOCIÁLNÍ MINIPODNIKY - příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0047

projekt_fifi.docx

realizovaneprojekty.txt · Poslední úprava: 2024/01/22 15:09 autor: karolina

Nástroje pro stránku