Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


onas

O nás

MAS Brdy = Místní Akční Skupiny Brdy

MAS Brdy, z. ú. vznikl 28. března 2014.

Předmětem činnosti MAS Brdy,z.ú. je dle zakladatelské smlouvy:

 • tvorba strategií a plánů rozvoje regionu
 • koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
 • rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
 • vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
 • ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
 • podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
 • služby při financování projektů k rozvoji regionu
 • posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu
 • koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
 • tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
 • součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu
 • příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
 • výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
 • spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
 • zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu
 • provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj
 • komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu
 • poradenská činnost
 • činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
 • vydávání tiskovin

Orgány MAS Brdy, z. ú. jsou: povinne_organy_11_6_2020.docx

 • ředitel
 • správní rada
 • dozorčí rada
 • valné shromáždění MAS
 • povinné orgány MAS Brdy
  • výběrová komise
  • monitorovací výbor
  • programový výbor

Aktuální mapa zájmového území /území působnosti MAS BRDY platná od 1.1.2016

Mapka územní působnosti MAS Brdy 150728005322_0001.pdf

onas.txt · Poslední úprava: 2020/09/14 11:40 autor: karolina

Nástroje pro stránku