Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pv

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy


2024


26. 02. 2024

Schválení harmonogramu výzev MAS Brdy 2024 - IROP, SZP, OP TAK, dále také 2. výzvy MAS Brdy - Chodci, zpráv o plnění strategie pro období 2014-2020 a 2021-2027. Schválení pracovní smlouvy s novým vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD.

zapis_z_jednani_pv_26.2.2024w.pdf


2023


15. 11. 2023 Schválení projektů 1. výzvy MAS Brdy - Chodci, dále programový rámec SZP, výzva OP TAK (CLLD).

zapis_z_jednani_pv_15112023_final.pdf

30. 8. 2023

Na jednání byl schválen harmonogram výzev IROP 2023 a 1. výzva MAS Brdy Chodci.

v01_zapis_z_jednani_pv_30082023w.pdf

28. 8. 2023

Na jednání byly schváleny interní postupy IROP pro období 2021-2027 včetně příloh.

v01_zapis_z_jednani_pv_28082023w.pdf


13.4.2023

Na jednání byla přidělena alokace, včetně indikátorů, k jednotlivým opatřením IROP, podporovaných v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2021 – 2027

v02_zapis_z_jednani_pv_13042023w.pdf

13.2.2023

Na jednání byla schválena Zpráva o plnění dále harmonogram výzev PRV, 6. výzva PRV včetně příloh, revize Interních postupů PRV, pracovní smlouva pro Vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD.

zapis_pv_per_rollam_2.2023w.pdf


2022


15.3.2022

Na jednání byly schválen dodatel č.2 SCLLD, výzva č. 5 PRV MAS Brdy a harmonogram výzev pro PRV na rok 2022.

zapis_programovy_vybor_prv_15.3.2022.pdf

15.3.2022

Na jednání byly schváleny projekty přijaté do 17. výzva MAS Brdy-IROP-Chodci.

zapis_programovy_vybor_15.3.2022.pdf

17.1.2022 Per rollam

Na jednání programového výboru byla schválena Zpráva o plnění SCLLD.

zapis_per_rollam_13.1.2022w.pdf


2021


26.10.2021

Schválení projektů 14. výzvy MAS BRDY - IROP - Chodci a 15. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost, finanční plán a indikátory a schválení 17. výzvy IROP - Chodci.

zapis_pv_26.10.2021w.pdf

schvaleny_14._vyzva_chodci_.pdf

schvaleny_15._vyzva_vzdelanost.pdf

28.7.-30.7.2021 Per rollam

Schválení změny výzvy č. 14 MAS BRDY - IROP - Chodci - prodloužení termínu výzvy nově do 27. 8. 2021.

zapis_programovy_vybor_per_rollam_30072021_web.pdf

12.-15.7.2021 Per rollam

Schválení seznamu vybraných/nevybraných projektů Výzvy č. 4 PRV a Zprávy o plnění integrované strategie

zapis_programovy_vybor_-_zapis_web.pdf

seznam_vybranych_nevybranych_zadosti_o_dotaci_4._vyzva_prv_fiche_c._2.pdf seznam_vybranych_nevybranych_zadosti_o_dotaci_4._vyzva_prv_fiche_c._3.pdf

4.3.2021 Per rollam

Schválení textu Výzvy č. 4 PRV, časového harmonogramu výzvy a Harmonogramu výzev PRV 2021

programovy_vybor_-_schvaleni_vyzvy_c._4-_zapis_web.pdf

1.2.2021 Per rollam

Schválení věcného hodnocení 13. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci, Fiche 3.3 Rozvoj venkova a 8. Zprávy o plnění ISg.

zapis_pv_1.2.2021w.pdf

12.1.2021

Schválení změny Finančního plánu SCLLD a Harmonogram výzev IROP na rok 2021.

zapis_pv_12.1.2021w.pdf


2020


8.12.2020

Schválení věcného hodnocení 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost, dále také schválení harmonogramu výzev na rok 2021 a úprava Interních postupů PRV. Představení čerpání ve finančním plánu a stav indikátorů.

zapis_pv_8.12.2020w.pdf

18.11.2020 Per rollam

Schválení 13. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci včetně příloh a kontrolního listu.

zapis_pv_perrollam_18.11.2020_-_13.vyzva_web.pdf

29.10.2020 Per rollam

Schválení Výsledného sestupného seznamu projektů 9. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci a 11. výzvy MAS Brdy-IROP-Komunita a výběr projektů ze strany MAS.

zapis_z_jednani_programoveho_vyboru_mistni_akcni_skupiny_brdy_web.pdf pr.c._6_seznam_vybranych_projektu_11._komunita.pdf pr.c._5_seznam_vybranych_projektu_9.chodci.pdf

12.10.2020

Scválení sestupného seznamu projektů 10. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost

zapis_programovy_vybor_12.10.2020.pdf schvaleny_vystupni_seznam_10._vyzva.pdf

14.7.2020 Per rollam

Schválení 7. zprávy o plnění SCLLD.

zapis_pv_14.7.2020w.pdf

11. 6. 2020

Schválení Výsledného sestupného seznamu projektů 8. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost, aktualizace harmonogramu výzev MAS pro rok 2020 a 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost včetně příloh.

zapis_pv_11.6.2020w.pdf

13.5.2020 Per rollam

Schválení seznamu vybraných/nevybraných projektů u Výzvy č. 3 PRV a schválení 11. Výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita.

programovy_vybor_final_web.pdf

9.4.2020 Per rollam

Předmětem jednání per rollam byla výzva MAS Brdy - IROP – Hasiči – schválení seznamu projektů, schválení 9. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci s schválení 10. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost

zapis_pv_9.4.2020w.pdf

5.3.2020 Per rollam

Předmětem jednání per rollam bylo schválení výsledného sestupného seznamu projektů 7. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost.

zapis_pv_5.3.2020_w.pdf

5.2.2020 Per rollam

Schválení 8. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost, harmonogramu výzev IROP a PRV 2020.

zapis_pv_per_rollam_4.2.2020_-_8vyzva_harmonogram.pdf


2019


30.10.2019 Per rollam

Schválení seznamu projektů 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci,preferenční kritéria fiche 1 a fiche 2 Programu rozvoje venkova, stanovení alokace pro projekty fiche 1 a fiche 2,schválení 3. Výzvy PRV a časového harmonogramu PRV.

zapis_programovy_vyborw.pdf

4.10. 2019 Per rollam

Schválení 6. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči včetně příloh a kontrolního listu, 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost včetně příloh a kontrolního listu,revize Interních postupů PRV.

zapis_pv_per_rollam_4.10.2019.pdf

22. 7. 2019 Per rollam

Schválení finální verze 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci včetně příloh.

zapis_pv_per_rollam_22.7.2019-5.vyzva_chodci.pdf

26.6.2019 proběhlo Per rollam

Schválení revize Interních postupů PRV

zapis_pv_per_rollam_revize_internich_postupu_prv.pdf

10.4.2019 Per rollam

Schválení nových interních postupů IROP

zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf

13.2.2019

Schválení aktualizovaného sestupného seznamu projektů Výzvy č. 1 MAS Brdy - IROP - Vzdělanost

zapis-web.pdf

24. 1. 2019 Per rollam

Schválení zprávy o plnění a harmonogramu výzev na rok 2019

harmonogram_vyzev_masbrdy_2019.pdf


2018


3.10.2018 Per rollam

Aktualizace věcného hodnocení 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci.

zapis_pv_per_rollam_8.10.2018_final_.pdf

12.9.2018

Schválení přijatých projektů do 3. Výzvy Hasiči.

zapis_pv_hasici_12.9_w.pdf

7.8.2018

Schválení seznamu vybraných/nevybraných projektů u Výzvy č. 2 PRV, 1. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci.

zapis_programovy_vybor.pdf

19.6.2018 Per rollam

Aktualizace Seznamu vybraných Žádostí o dotaci u Výzvy MAS č. 1 - Fiche 1 Zemědělské podnikání

zapis_jednani_pv_-_schvaleni_seznamu_vybranych_zod-vyzvy_mas_c._1-fiche_1-zemedelske_podnikani_po_aktualizaci_zadosti_o_doplneni.pdf

24. 5. 2018

Schvalení výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova, 3. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči a 4. Výzvy MAS Brdy – IROP – Komunita, včetně příloh. Seznámení s Časovým harmonogramem pro PRV.

zapis_programovy_vybor_-_schvaleni_vyhlaseni_vyzvy_c._2.pdf

9.4.2018 Per rollam

Schválení revize interních postupů IROP a změny ve výzvách

zapis_pv_per_rollam_9.4.2018.pdf

13.3.2018 Per rollam

Schválení 1. a 2. výzvy MAS Brdy IROP a hodnotících kritérií těchto výzev.

zapis_pv_per_rollam_13.3.2018.pdf

23.1.2018

Seznámení s finální verze Interních postupů IROP, 1. Výzva MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci včetně příloh dále také Časovým harmonogram vyhlášení výzev IROP.

2.1.2018

Schválení 2.Zprávy o plnění Isg.

zapis_pv_per_rollam_12.1.2018.pdf


2017


20.12.2017 Per rollam

Schválen Harmonogram výzev IROP.

14.11.2017

Projednávala se nová aktualizace Interních postupů IROP, schválení aktualizovaných preferenčních kritérií pro Fiche 1 a Fiche 2, schválena výzva a časový harmonogram výzvy PRV,Interní postupy PRV.

zapis_ze_schuze_programove_vyboru_ze_dne_14.11.2017.pdf

14.9.2017

Zápis a pozvánka na schůzi Programového výboru

pozvanka_programovy_vybor_14.9.2017.pdf

zapis_z_programove_vyboru_14.9.2017.pdf

25.5.2017

Zápis o konání schůze a pozvánka na společné jednání Programového výboru a výběrové komise

pozvanka_pv_a_vk_25.5.2017.docx

zapis_z_programoveho_vyboru_dne_25.5.2017.pdf

18.5.2017

Pozvánka na společnou schůzi Programového výboru a Výběrové komise dne 18.5.2017 v 15:00hod pozvanka_pv_a_vk_18.5.2017.pdf

Zápis zapis_o_konani_schuze_programoveho_vyboru_18.5.2017.pdf

9.2.2017

zapis_9.2.2017.pdf

2.2.2017

Zápis z jednání Programového výboru dne 2.2.2017

zapis_z_jednani_programoveho_vyboru_2.2.2017.pdf


2016


6.4.2016

Pozvánka „Příležitosti pro financování Vašich záměrů v tomto roce“ pozvanka_06.04.2016.pdf

Program program_pv_6.4._v_podlesi.pdf

Prezentace - Obecná pravidla IROP obecna_pravidla_irop_pro_sclld.pptx

Prezetance - Specifická praivdla - Výzva č. 6 specificka_pravidla_-_vyzva_c._6_-_rezijni_vydaje_mas.pptx

Prezetance - Výsledky MAS vysledky_mas.pptx

13.1.2016

Pozvánka pozvanka_na_programovy_vybor_dne_13.1.2016.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_13.1.2016.pdf

Zápis z jednání zapis_z_jednani_programoveho_vyboru_13.1.2016.pdf

Příloha priloha_13.1.2016.pdf


2015


22.10.2015

Pozvánka a program pv_22.10.2015_pozvanka.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_22.10.2015.pdf

24.9.2015

Pozvánka a program pozvanka_-_programovy_vybor_24.9.2015.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_-_programovy_vybor_24.9.2015.pdf

20.8.2015

Pozvána a program programovy_vybor_20.8.2015.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_20.8.2015.pdf

Zápis ze zasedání zapis_-_pv_20.8.2015.pdf

28.7.2015

Pozvánka pozvanka_-_programovy_vybor_28.7.2015.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_-_pv_28.7.2015.pdf

Zápis ze zasedání zapis_-_programovy_vybor_28.7.2015.pdf

26.5.2015

Pozvánka pozvanka_-_pv_26.5.2015.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_-_pv_26.5.2015.pdf

Zápis ze zasedání zapis_ze_zasedani_-_pv_26.5.2015.pdf

Zápis ze zasedání zapis_ze_zasedani_26.5.2015_-_pv.pdf

Zápis ze zasedání zapis_pv_26.5.2015_.pdf

pv.txt · Poslední úprava: 2024/03/18 11:55 autor: karolina

Nástroje pro stránku