Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


verejnostsclld2

loga_barva.jpg

Realizace projektu na zajištění činnosti SCLLD 2021-2027

MAS - MAS Brdy, z. ú. I. (CZ.07.02.01/00/22_003/0000011)

Cílem projektu je zajištění činnosti MAS Brdy, z. ú. I., který je určen na aktivity související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2021 – 2027.Projekt je spolufinancován EU.

Příprava SCLLD 2021-2027

Komunitní projednání a schválení podpory z Operačního programu Zaměstnanost +

Dne 28. 6. 2022 od 18,00 hod se v obci Bratkovice uskutečnilo také komunitní projednání nastavení podpory z Operačního programu Zaměstnanost+. V rámci společného jednání nejvyššího orgánu MAS Brdy a správní rady MAS byl schválen Akční plán OPZ+ MAS Brdy.

img_6178.jpg

Projednání přípravy projektu do Operačního programu Zaměstnanost

Dne 19. května 2022 se uskutečnilo veřejné projednání Akčního plánu Operační program Zaměstnanost +, který bude realizován na území formou 3letých projektů, jehož žadatelem bude MAS Brdy. V rámci setkání byly představeny doposud známé informace z OPZ+ a možnosti zapojení zúčastněných subjektů do projektu. V prezentaci jsou uvedeny projednávané okruhy. opz_mas_brdy.pdf

pozvanka_opz_jince_1.jpg img_5389.jpg img_5390.jpg

Představení aktivit IROP21+ do nové Strategie ve Hvozdci

Dne 22. 2. 2022 se uskutečnilo v prostorech Společenského klubu Hvozdec představení aktivit Integrovaného regionálního operačního programu z Programového dokumentu, který byl v lednu zaslán Evropské komisi ke schválení. Navržené aktivity bude možné zařadit do Akčního plánu IROP v nové Strategii CLLD 2021 - 2027.

irop_21_ppt.pdf

Představení aktivit IROP21+ do nové Strategie v Trhových Dušnících

Dne 8. 2. 2022 se uskutečnilo v prostorech TJ SOKOL Trhové Dušníky představení aktivit Integrovaného regionálního operačního programu z Programového dokumentu, který byl v lednu zaslán Evropské komisi ke schválení. Navržené aktivity bude možné zařadit do Akčního plánu IROP v nové Strategii CLLD 2021 - 2027. irop_21_ppt.pdf

Strategie CLLD 2021 - 2027 - Koncepční část - SCHVÁLENÁ NA ÚROVNI MMR 9. 8. 2021

Zde je zveřejněna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro programové období 2021 - 2027 - Koncepční část schválena na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj.

Bližší analytická data území MAS jsou rozepsány v nepovinné části SCLLD 2021+.

Dokument Strategie CLLD 2021 - 2027 a nepovinná část Strategie CLLD jsou též zveřejněny v Dokumentech.

Akční plány k jednotlivým operačním programům podporovaných z EU fondů (např. IROP, PRV atd) budou postupně zpracovávány a předkládány ke schválení odpovědným orgánům MAS a následně jednotlivým řídícím orgánům.

* strategie_clld_2021_2027_schvalena_mmr.pdf

Strategie CLLD 2021 - 2027 - Koncepční část - SCHVÁLENÁ NA ÚROVNI MAS 22. 6. 2021

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro programové období 2021 - 2027 - Koncepční část byla dne 22. 6. 2021 schválena na úrovni MAS Brdy. V této podobě byla předána k hodnocení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Je zveřejněna i nepovinná část Strategie CLLD 2021 +, ve které jsou rozepsány analytická data území. Tato část není součástí hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Projednání a schválení koncepční části SCLLD 2021 +

Dne 22.6.2021 od 17:30hod se v Pivovaru Podlesí uskutečnilo jednání povinných orgánů MAS Brdy a MAS Brdy, z. ú., které byly opětovně usnášenischopné. Byly představeny a řešeny finanční záležitosti minulého roku, navázání spolupráce s ostatními subjekty v území, ale také se uskutečnilo 3. komunitní projednání a schválení koncepční části nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro programové období 2021 - 2027 nejvyšším orgánem MAS Brdy.

zapis_vh_22_06_2021_-_na_web.pdf

2. komunitní projednání SCLLD 2021 - 2027

Dne 14. 6. 2021 proběhlo další komunitní projednávání ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích na téma nové Strategie CLLD pro období 2021 - 2027. Opětovně jsme diskutovali nad zjištěnými poznatky, čeho chce MAS docílit a kde se vidí v roce 2027. Sešla se jiná skupina diskutujících, kteří vnesli další úhel pohledu na řešenou problematiku. Projednání se uskutečnilo v omezeném počtu za dodržení platným epidemiologických podmínek.

zapis_z_jendani_1462021_2kp.pdf

1. komunitní projednání SCLLD 2021 - 2027

Dne 7. 6. 2021 proběhlo ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích první komunitní projednání připravované nové Strategie CLLD pro období 2021 - 2027. Byly představeny a diskutovány zjištěné poznatky, které jsou navrhovány do analytické části Strategie CLLD. Jedná o zjištěné problémy a potřeby. Dále byla řešena Strategická část - čeho chce MAS docílit a kde se vidí v roce 2027. Diskuze byla velmi plodná. Projednání se uskutečnilo v omezeném počtu za dodržení platným epidemiologických podmínek. Další se uskuteční dne 14. 6. 2021.

zapis_z_jendani_762021_1kp.pdf

Průběžné aktivity

V kanceláři MAS probíhá pravidelně příprava a projednávání podkladů pro Strategii CLLD pro období 2021 - 2027. Uskutečnily se jednání s významnými aktéry, kteří působí na území. Záznamy z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS.

Dne 24.9.2020 se uskutečnnil ,,Kulatý stůl - PODNIKATEL - ZEMĚDĚLEC

V obci Drahlín proběhlo sektání s podnikateli a zemědělci z území MAS Brdy, jehož hlavní náplní byla diskuze na téma přípravy Strategie komunitně vedeního místního rozvoje na období 2021 -2027. Jednání se účasnili podnikatelé z oblasti pohostinctví, strojní a potravinářské výroby a další a také zemědělští podnikatelé. Byly diskutovány potřeby a problémy zúčastněných stran, ale i potřeby a problémy celého území.

zapis_24._9._2020_podnikatele_zemedelci_prilohy.pdf

Dne 11.6.2020 proběhla schůze Valného shromáždění - aktualizace analytické části

Součástí jednání nejvyššího orgánu MAS Brdy a správní rady byla také aktualizace SWOT analýzy (vnitřní a vnější prostředí), která bude sloužit jako podklady pro přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 - 2027. Ti, kteří se neúčastnili jednání, byli pracovníky MAS osloveni.

Výstupy budou nadále sloužit s dalším projednání v území MAS Brdy.

pozvanka_na_vh_cerven_2020.pdf

zapis_vh_11.6.2020_lf_1.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

verejnostsclld2.txt · Poslední úprava: 2023/03/31 14:36 autor: karolina

Nástroje pro stránku