Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedlesi_hospodarska_cinnost
  • OBEC LHOTA U Příbramě

Úprava dětského hřiště a zahrady MŠ Sluníčko v přírodním stylu

„Hlavním cílem projektu bylo vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání, pohyb a vzdělávání dětí předškolního věku. Realizace záměru zásadním způsobem obohatila a prohloubila stávající výukový výchovný koncept v mateřské škole“

  • OBEC OBECNICE

Zvýšení bezpečnosti chodců

„V roce 2016 byla MAS oslovena z důvodu přípravy povinné přílohy Integrovaného regionální operačního programu k projektu realizovaného obcí Obecnice.V roce 2017 byl vydán právní akt, na základě které byl projekt obcí zrealizován. Došlo k vybudování komunikací pro pěší v cca 500 m středem obce včetně veřejného osvětlení a ostrůvku pro chodce“.

vedlesi_hospodarska_cinnost.txt · Poslední úprava: 2019/01/22 11:51 autor: karolina

Nástroje pro stránku