Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedlesi_hospodarska_cinnost

* Městys Jince

*Vestavba odborných učeben - ZŠ Jince* - příprava a management projektu

Projekt je zaměřen na pořízení vybavení do odborných učeben (přírodpisu, chemie, fyzika a počítačová učebna- IT, cizí jazyk, fyzika), skladů, kabinetů ve vestavbě v podkroví budovy Základní školy Jince včetně modernizace dílen školy. Dále byly řešeny také venkovní úpravy v podobě nákupu a umístění venkovních laviček, rostlin a také laviček.

* Městys Jince

JINCE č.p. 165 snížení energetické náročnosti budovy - management projektu

Projekt byl zaměřen na snížení energetické náročnosti provozu bytového domu č. 165 ve vlastnictví Městyse Jince. Došlo k výměně zdroje tepla pro vytápění. Byl osazen plynový kondenzační kotel, otopná soustava a dvoutrubkový systém s teplotním spádem 50/40 °C včetně deskových těles s termostatickou hlavicí. Dále byly zlepšeny tepelně-technické vlastnosti budovy.

  • Městys Jince

JINCE č.p. 98 snížení energetické náročnosti budovy - management projektu

Projekt byl zaměřen na snížení energetické náročnosti provozu bytového domu č. 98 ve vlastnictví Městyse Jince. Došlo k výměně akumulačních elektrických kamen za nový zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla typu vzduch a voda včetně náhrady otopné soustavy.

  • OBEC OBECNICE

Vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy - management projektu

Rekonstrukcí budovy chátrající fary v centru obce Obecnice bylo vybudováno centrum zájmového a celoživotního vzdělávání venkovské oblasti brdského regionu s bezbariérovým přístupem (výtah) včetně pořízení vybavení pro: jazykové vzdělávání, IT kompetence, EVVO a polytechnické vzdělávání a řemesla (učebny, multifunkční vzdělávací sál, dílny pro řemesla). Projekt byl realizován v termínu od června 2016 do května 2019, ve které jsou zahrnuty veškeré aktivity spojené s realizací projektu od zpracování projektové dokumentace až po předání budovy a vybavení do užívání obci

  • OBEC LHOTA U Příbramě

Úprava dětského hřiště a zahrady MŠ Sluníčko v přírodním stylu - příprava projektu

„Hlavním cílem projektu bylo vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání, pohyb a vzdělávání dětí předškolního věku. Realizace záměru zásadním způsobem obohatila a prohloubila stávající výukový výchovný koncept v mateřské škole“

  • OBEC OBECNICE

Zvýšení bezpečnosti chodců - management projektu

„V roce 2016 byla MAS oslovena z důvodu přípravy povinné přílohy Integrovaného regionální operačního programu k projektu realizovaného obcí Obecnice.V roce 2017 byl vydán právní akt, na základě které byl projekt obcí zrealizován. Došlo k vybudování komunikací pro pěší v cca 500 m středem obce včetně veřejného osvětlení a ostrůvku pro chodce“.

vedlesi_hospodarska_cinnost.txt · Poslední úprava: 2021/01/04 16:23 autor: karolina

Nástroje pro stránku