Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedlesi_hospodarska_cinnost
  • OBEC OBECNICE

Vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy

„Rekonstrukcí budovy chátrající fary v centru obce Obecnice bylo vybudováno centrum zájmového a celoživotního vzdělávání venkovské oblasti brdského regionu s bezbariérovým přístupem (výtah) včetně pořízení vybavení pro: jazykové vzdělávání, IT kompetence, EVVO a polytechnické vzdělávání a řemesla (učebny, multifunkční vzdělávací sál, dílny pro řemesla). Projekt byl realizován v termínu od června 2016 do května 2019, ve které jsou zahrnuty veškeré aktivity spojené s realizací projektu od zpracování projektové dokumentace až po předání budovy a vybavení do užívání obci“.

  • OBEC LHOTA U Příbramě

Úprava dětského hřiště a zahrady MŠ Sluníčko v přírodním stylu

„Hlavním cílem projektu bylo vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání, pohyb a vzdělávání dětí předškolního věku. Realizace záměru zásadním způsobem obohatila a prohloubila stávající výukový výchovný koncept v mateřské škole“

  • OBEC OBECNICE

Zvýšení bezpečnosti chodců

„V roce 2016 byla MAS oslovena z důvodu přípravy povinné přílohy Integrovaného regionální operačního programu k projektu realizovaného obcí Obecnice.V roce 2017 byl vydán právní akt, na základě které byl projekt obcí zrealizován. Došlo k vybudování komunikací pro pěší v cca 500 m středem obce včetně veřejného osvětlení a ostrůvku pro chodce“.

vedlesi_hospodarska_cinnost.txt · Poslední úprava: 2019/10/02 15:18 autor: karolina

Nástroje pro stránku