Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mv

MONITOROVACÍ VÝBOR

Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy


2023

29. 11. 2023

Předmětem jednání bylo prověření výběru projektů 6. výzvy Programu rozvoje venkova a 1. výzvy IROP (Chodci).

5. 6. 2023

Předmětem jednání byla účetní závěrka a Výroční zpráva za rok 2022.

mv_zapis_05062023.pdf


2022

29. 6. 2022

Předmětem jednání byla mimořádná kontrola dodržení metodiky před výběrem projektů ze strany MAS u 5. výzvy Programu rozvoje venkova ve vazbě na zjištění pracovníků kanceláře MAS. Členové odpovědného orgánu za výběr projektů jsou ve střetu zájmu a orgán bude neusnášeni schopný. Výběr projektů /schválení/ se uskuteční na jednání nejvyššího orgánu.

zapis_z_jednani_mv_29_06_22.pdf


4. 5. 2022

Předmětem jednání byla pravidelná kontrola hospodaření MAS včetně návrhu výroční zprávy za rok 2021 a dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS z Programu rozvoje venkova a z Integrovaného regionální operačního programu.

zapis_mv_4.5.2022.pdf

7. 2. 2022

Předmětem jednání byla pravidelná kontrola dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS z PRV a IROP, dále také kontrola plnění SCLLD v roce 2021.

zapis_mv_7.2.2022.pdf


2021


14. 6. 2021

Předmětem jednání byla pravidelná kontrola hospodaření MAS včetně návrhu výroční zprávy a dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS z Programu rozvoje venkova a z Integrovaného regionální operačního programu. Jednalo se celkem o 9 výzev.

zapis_z_jednani_mv_6.2021.pdf


2020


8. 4. 2020 PER ROLLAM

Předmětem jednání byla pravidelná kontrola hospodaření MAS včetně návrhu výroční zprávy a dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS. Dále se členové výboru zabývali přezkumem hodnocení projektu.

zapis_monitorovaci_vybor_-_per_rollam_final_-_uprava_pro_web_1.pdf


2019


2.5.2019

Kontrola metodiky výběru projektů vyhlášených výzev MAS

jednani_monitorovaciho_vyboru_mas.pdf


20172015


28.7.2015

Pozvánka a program pozvanka_-_monitorovaci_vybor_28.7.2015.pdf

Zápis ze zasedání zapis_-_monitorovaci_vybor_28.7.2015.pdf

Zápis ze zasedání zapis_-_monitornovaci_vybor_2_28.7.2015.pdf

mv.txt · Poslední úprava: 2023/12/08 14:26 autor: karolina

Nástroje pro stránku