Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekt1

Společný projekt města Příbram, Místní akční skupiny Brdy a Místní akční skupiny Podbrdsko - spolupracujeme se školami a pomáháme v rozvoji vzdělávání na Příbramsku.

Před Vánoci jsme prostřednictvím projektu udělali radost v níže uvedených školách a školkách.

Předání pomůcek MŠ Čenkov

Předání pomůcek MŠ Drahlín

Předání pomůcek MŠ Láz

Předání pomůcek MŠ Obecnice

Předání pomůcek ZŠ Bohutín

Předání pomůcek MŠ Bohutín

Předání pomůcek MŠ Jince

Předání pomůcek MŠ Lhota u Příbramě

Předání pomůcek MŠ a ZŠ Hluboš

Předání pomůcek MŠ a ZŠ Suchodol

Předání pomůcek ZŠ Jince

Předání pomůcek ZŠ Obecnice

Místní akční plán - MAP II. EU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM II Dne 31.10.2018 podána Žádost o dotaci na projekt Místní akční plán na území ORP Příbram II. Žádost je nyní v hodnocení ŘO OPVVV.

Název projektu: MAP II ORP Příbram Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094 Anotace projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I

Předpokládaná doba realizace projektu: 1.3.2019 - 28.2.2022

Žadatel: Město Příbram

Partneři: MAS Brdy a MAS Podbrdsko

Kontakt: email: mappribram@gmail.com

projekt1.txt · Poslední úprava: 2021/04/28 11:47 autor: karolina

Nástroje pro stránku