Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekt1

Společný projekt města Příbram, Místní akční skupiny Brdy a Místní akční skupiny Podbrdsko - spolupracujeme se školami a pomáháme v rozvoji vzdělávání na Příbramsku.

Před Vánoci jsme prostřednictvím projektu udělali radost v níže uvedených školách a školkách.

Předání pomůcek MŠ Čenkov

Předání pomůcek MŠ Drahlín

Předání pomůcek MŠ Láz

Předání pomůcek MŠ Obecnice

Předání pomůcek ZŠ Bohutín

Místní akční plán - MAP II. EU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM II Dne 31.10.2018 podána Žádost o dotaci na projekt Místní akční plán na území ORP Příbram II. Žádost je nyní v hodnocení ŘO OPVVV.

Název projektu: MAP II ORP Příbram Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094 Anotace projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I

Předpokládaná doba realizace projektu: 1.3.2019 - 28.2.2022

Žadatel: Město Příbram

Partneři: MAS Brdy a MAS Podbrdsko

Kontakt: email: mappribram@gmail.com

projekt1.txt · Poslední úprava: 2021/01/18 15:40 autor: karolina

Nástroje pro stránku