Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vk

VÝBĚROVÁ KOMISE

Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy


2023


Jednání Výběrové komise 8. 11. 2023

dne 8. 11. 2023 proběhlo jednání Výběrové komise, kde byly hodnoceny projekty přijaté do 1. výzvy MAS Brdy - Chodci.

zapis_z_jednani_vk_08112023.pdf


2022


Jednání Výběrové komise 26. 7. 2022

dne 26. 7. 2022 proběhlo jednání Výběrové komise, kde byly hodnoceny projekty přijaté do 5. výzvy Programu rozvoje venkova.

zapis_vyberova_komise_26.7.2022_web.pdf

sestupny_seznam_projektu_5._vyzva_-_f1_-_zemedelske_podnikani_.pdf

sestupny_seznam_projektu_5._vyzva_-_f2_-_nezemedelske_podnikani.pdf

sestupny_seznam_projektu_5._vyzva_-_f3_-_rozvoj_venkova.pdf

Jednání Výběrové komise 1.2.2022

Předmětem jednání bylo věcné hodnocení 17. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci.

zapis_vk_1.2.2022w.pdf


2021


Jednání Výběrové komise 18. 10. 2021

Předmětem jednání bylo věcné hodnocení 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci, 15. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost, školení na plánovanou 17. výzvu MAS Brdy-IROP-Vzdělanost a 18. výzvu MAS Brdy-IROP-Chodci.

zapis_vk_18.10.2021w.pdf

Jednání Výběrové komise 24. 6. 2021

Předmětem jednání bylo věcné hodnocení 4. Výzvy PRV

zapis_vyberova_komise_24.6.2021_web.pdf

sestupny_seznam_projektu_4._vyzva_prv_podnik.pdf

sestupny_seznam_projektu_4._vyzva_prv_cl.20.pdf

18. 1. - 22. 1. 2021 per rollam

V termínu od 18. 1. do 22. 1. 2021 se uskutečnilo věcné hodnocení korespodenční formou v souladu se záznamem z realizace č. 02/2020. Výstupem jednání je schválený sestupný seznam projektů ze 13. výzvy MAS BRDY - IROP - Chodci a také aktualizavaný výstupný seznam 1. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.

zapis_vk_01_2021_-_per_rollam-_web.pdf

pr._9a_-_vysledny_seznam_projektu_13._vyzva_chodci_.pdf

pr._9b_-_vysledny_seznam_projektu_1._vzdelanost_-_aktualizace.pdf


2020


18. 11. - 1. 12. 2020 per rollam

V termínu od 18. 11. do 1.12.2020 se uskutečnilo věcné hodnocení korespodenční formou v souladu se záznamem z realizace č. 02/2020. Výstupem jednání je schválený sestupný seznam projektů ze 12. výzvy MAS BRDY - IROP - VZDĚLANOST zaměřené na podporu středních škol.

zapis_vk_11_2020_-_per_rollam_final_schvaleni_web.pdf

pr.c._7_sestupny_seznam_12._vyzva_vzdelanost.pdf

21. 10. 2020

Dne 21. 10. 2020 proběhlo jednání Výběrové komise ve vazbě na věcného hodnocení 9. výzvy MAS Brdy - IROP - CHodci a 11. výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita za dodržení hygiénických opatření.

zapis_vyberova_komise_21.10.2020_.pdf

pr.c._6_vysledny_seznam_chodci.pdf

pr.c._7_vysledny_seznam_komunita.pdf

8.9.2020

Věcné hodnocení 10. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělnost, školení 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost

zapis_vk_8.9.2020.pdf

priloha_c.6.pdf

1. 6. 2020

Předmětem jednání bylo Věcné hodnocení 8. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Součástí jednání bylo i školení členů výběrové komise k připravované 11. výzvě MAS Brdy-IROP-Komunita.

zapis_vk_1.6.2020w.pdf

4. 5. 2020

Předmětem jednání bylo školení k výzvám MAS Brdy IROP - 8. výzva Vzdělanost, 9. výzvy Chodci, 10. výzva Vzdělanost. Součástí jednání bylo i opětovné schválení zápisů z jednání per rollam, konkrétně 6. výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči a 3. výzvy PRV.

zapis_vk_4.5.2020.pdf

30. 4. 2020 Per rollam

Předmětem jednání per rollam bylo věcné hodnocení 3. Výzvy PRV

zapis_ze_dne_30.4.2020_na_web.pdf

vysledny_sestupny_seznam_projektu_3._vyzvy_prv.pdf

16. 3. – 25. 3. 2020 Per rollam

„S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí krizových opatření se MAS Brdy rozhodla v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou a to i v případech, kdy to není upraveno v příslušných listinách. Z toho důvodu proběhlo věcné hodnocení 6. Výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči na jednání Výběrové komise formou per rollam ve dnech 16.3. – 25.3. 2020.

zapis_vk_24.3.2020_-_per_rollam_w.pdf

17. 2. 2020

Dne 17.2.2020 proběhlo věcné hodnocení projektů 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a školení 3. Výzvy z Programu rozvoje venkova na finální podobu Fiche č. 1 a Fiche č. 2

zapis_vk_17.2.2020.pdf

seznam_projektu_7._vzdelanost.pdf


2019201820172015


28. 7. 2015

Pozvánka a program pozvanka_-_vyberova_komine_28.7.2015.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_-_vyberova_komise_28.7.2015.pdf

Zápis ze zasedání zapis_-_vk_28.7.2015.pdf

Zápis ze zasedání zapis_ze_zasedani_vk_28.7.2015.pdf

vk.txt · Poslední úprava: 2023/11/15 09:46 autor: karolina

Nástroje pro stránku