Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tiskovezpravy

TISKOVÉ ZPRÁVY 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA, 20.6.2017

Vážení členové a příznivci MAS Brdy,

před časem mě oslovili zakladatelé a předseda správní rady ohledně pozice ředitelky MAS Brdy, z. ú. Po dlouhém a nelehkém uvažování jsem se rozhodla tuto pracovní nabídku přijmout. Přesvědčující důvod, který podpořil mé rozhodnutí, byl ten, že jsem se již na počátku podílela na tvorbě Strategie CLLD včetně jejího zajištění a že věřím v její přínosnost pro dané území.

Mým hlavním cílem je úspěšně realizovat Strategii CLLD. Dále se také aktivně zapojit do dění v území, navázat spolupráci s místními aktéry a se středočeskými MASkami. Bohužel na tyto aktivity nebyl prozatím prostor z důvodu administrativních nároků, které jsou na nás kladeny ze strany řídících orgánů v rámci schvalování Strategie, jejího zajištění a přípravy Výzev MAS.

S hrdostí mohu říci, že patříme mezi nejúspěšnější MASky u nás. V procesu hodnocení Strategie CLLD jsme velice úspěšní, již máme na vydaný právní akt, projekt zabezpečující naplnění Strategie CLLD již úspěšně realizujeme a dále čekáme na připomínky k podkladům nutných k vyhlášení Výzev MAS a jich samotných. Nyní se nacházíme na pomyslném prahu, po jehož překročení již budou vidět hmatatelné výsledky naší práce.

Mé díky patří Mgr. Heleně Kosové za její vynaložené úsilí a snahu, které byly podnětem úspěšnosti MAS Brdy v rámci přípravy a schvalování SCLLD a jejího zajištění, a dále také Vám všem, kteří pevně věříte v ideál a hodnoty MAS Brdy, pro které jste vstoupili do MAS. Vynaložím veškeré úsilí, aby došlo k jejich naplnění, a budu velice ráda za Vaše podněty, nápady i možné připomínky.

S pozdravem Ing. Lenka Kurtinová

Oznamujeme tímto změnu na postu ředitele MAS BRDY,z.ú. Dne 15.6.2017 byla z funkce ředitelky odvolána správní radou Mgr. Helena Kosová. Zároveň téhož dne byla jmenována ředitelkou ing. Lenka Kurtinová, které tímto přeji v její nové pozici hodně štěstí, úspěchů a pevných nervů. Mgr. Helena Kosová pokračuje v práci pro MAS BRDY, z.ú. jako vedoucí pracovník SCLLD. Za její dosavadní práci v čele MAS ji chci poděkovat a zároveň popřát hodně do další etapy pracovního života. Bc. Jiří Čajan předseda správní rady

Tisková zpráva ze dne 13.4.2017 tz_13042017_velikonocni_aktualita_2.docx

Tisková zpráva z jednání řídících orgánů MAS Brdy se starosty členských obcí 28.3.2017 tiskova_zprava_ze_dne_28.3.2017.pdf

Letáček pro zemědělské a nezemědělské podnikání

PŘIPRAVUJEME SE NA VYHLÁŠENÍ VÝZEV PRO ŽADATELE – aktuální přehled, viz. tisková zpráva tz_06032017_pripravujeme_se_na_vyhlaseni_vyzev_2.pdf

fiche_1.pdf fiche_2.pdf

Připravujeme se na vyhlášení výzev, viz tisková zpráva ze dne 10.2.2017 tz_10022017_pripravujeme_se_na_vyhlaseni_vyzev.pdf

Kancelář MAS Brdy v nových prostorách, viz. tisková zpráva ze dne 27.1.2017 tz_27012017_nova_kancelar_mas_brdy.pdf

Připravujeme vyhlášení 1.kola Výzev pro žadatele o dotace z našeho území, viz. tisková zpráva ze dne 26.1.2017 tiskova_zprava_26.1.2017.pdf

tiskovezpravy.txt · Poslední úprava: 2017/07/18 09:00 autor: karolina

Nástroje pro stránku