Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2019/10/11 11:02]
karolina
aktuality [2020/02/20 13:22] (aktuální)
karolina
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ------- -------
 +
 +{{obecni-ples-2020.jpg:?​400|}}
 +
 +**__Dne 18.2.2020 od 17:00hod proběhlo setkání na téma "​Podpora hasičů JPO V"__**
 +
 +Dne 18.2.2020 proběhlo setkání na téma podpora hasičů JPO V z připravovaného článku 20 Programu rozvoje venkova. Byl zjištěn předběžný zájem o podání žádosti, dále byly zájemcům rozdány dotazníky se zjištěním jejich zájmu o potřebné vybavení. Ze strany obcí a hasičů bylo o toto setkání velký zájem.
 +
 +{{img_8107.jpg:?​200|}}
 +{{img_8110.jpg:?​150|}}
 +{{img_8111.jpg:?​200|}}
 +
 +
 +**__Jednání Výběrové komise dne 17.2.2020__**
 +
 +Dne 17.2.2020 proběhlo věcné hodnocení projektů 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a školení 3. Výzvy z Programu rozvoje venkova na finální podobu Fiche č. 1 a Fiche č. 2
 +
 +{{zapis_vk_17.2.2020.pdf:​}}
 +
 +{{seznam_projektu_7._vzdelanost.pdf:​}}
 +
 +{{:​img_8104.jpg?​200|}}
 +
 +**__Školení pro žadatele 3. výzvy PRV dne 17.2.2020__**
 +
 +dne 17.2.2020 ve 13:00hod proběhlo v kanceláři MAS Brdy školení pro žadatele 3. výzvy PRV 
 +
 +{{:​pozvanka_na_seminar_pro_zadatele_3._vyzvy.pdf}}
 +
 +{{:​img_8098.jpg?​200|}}
 +{{:​img_8100.jpg?​200|}}
 +
 +**__Dne 17.2.2020 byla vyhlášena 8. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST__**
 +
 +Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
 +
 +**__Vyhlašujeme výzvu č. 3 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské,​ nezemědělské podnikání)__**
 +
 +Vyhlášení výzvy: 13. 2. 2020
 +                                                               
 +Termín příjmu žádostí na MAS: od 28.2.2020 do 16.3.2020 ​     ​
 +
 +Finální termín registrace na RO SZIF: 28. 5. 2020
 +
 +
 +**Upozorňujeme potencionální žadatele na nutnost Evidence skutečného majitele u rejstříkového soudu!!**
 +
 +{{:​4dd8f81b92_79665033_o2.gif?​150|}}
 +
 +**__Jednání programového výboru 5.2.2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení 8. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost dále schválení harmonogramu výzev IROP a PRV 2020. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{:​zapis_pv_per_rollam_4.2.2020_-_8vyzva_harmonogram.pdf}}
 +
 +
 +**__ Dne 28.1.2020 jsme dostali souhlas z RO SZIF s vyhlášením výzvy č. 3 pro zemědělské a nezemědělské podnikání s termínem 13.2.2020 __**
 +
 +  ​
 +{{:​clanek_zpravodaje.docx?​200|}} ​   ​
 +
 +Více naleznete v sekci PRV
 +
 +**__Revize výzvy č. 6 Hasiči__**
 +
 +dne 18.12.2019 proběhla revize výzvy č. 6 Hasiči z důvodu prodloužení termínu příjmu žádostí - nově na 28.2.2020
 +
 +**__Dne 28.11.2019 proběhla schůze Valného shromáždění__**
 +
 +{{pozvanka_na_valne_shromazdeni_28112019_2_.pdf:​}}
 +
 +{{zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_28_11_2019_-_web.pdf:​}}
 +
 +Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 + 
 +{{:​img_7670.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7673.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7672.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7675.jpg?​150|}}
 +
 +**__Dne 19. 11. 2019 proběhl seminář pro žadatele týkající se 6. Výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči a  7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost__**
 +
 +Nejprve byly představeny samotné výzvy a kritéria věcného hodnocení. Poté byl probrán postup vytvoření žádosti o podporu v ISKP+ a následné vyplňování jednotlivých záložek žádosti. Po ukončení semináře proběhla konzultace plánovaného projektu.
 +
 +{{:​img_7627.jpg?​200|}}
 +{{:​img_20191119_142535.jpg?​150|}}
 +
 +
 +**__Dne 21.10.2019 byla vyhlášena 7. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST__**
 +
 +Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 14:30 - 15:30hod v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +{{pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_vzdelanost.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +
 +**__Dne 14.10.2019 byla vyhlášena 6. Výzva - MAS Brdy - IROP - HASIČI__**
 +
 +Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 13:00 - 14:00hod v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +{{pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_hasici.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání programového výboru 30.10.2019 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení seznamu projektů 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci,​preferenční kritéria fiche 1 a fiche 2 Programu rozvoje venkova, stanovení alokace pro projekty fiche 1 a fiche 2,​schválení 3. Výzvy PRV a časového harmonogramu PRV. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{zapis_programovy_vyborw.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání Výběrové komise dne 23.10.2019__**
 +
 +Proběhlo věcné hodnocení projektů 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{zapis_vk_23.10.2019w.pdf:​}}
  
 **__Jednání programového výboru 4. 10. 2019 per rollam__** **__Jednání programového výboru 4. 10. 2019 per rollam__**
aktuality.1570784530.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/11 11:02 autor: karolina

Nástroje pro stránku