Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2019/02/12 15:10]
karolina
aktuality [2019/04/23 08:22] (aktuální)
karolina
Řádek 2: Řádek 2:
 ---- ----
 //Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy// //Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy//
 +
 +====Státní fond životního prostředí ČR a MAS Brdy, z.ú.====
 +Vás srdečně zvou na setkání k novinkám v dotačním programu __Nová zelená úsporám__,​ který podporuje rekonstrukce a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte také z programu __Dešťovka__ zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody určené pro majitele obytných domů a těm, kteří trvale žijí v rekreačních objektech
 +
 +==TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:==
 +
 +==úterý 14. května 2019 v 17:00hod==
 +==Budova Základní školy Jince, Slavíkova 26, 262 23  Jince ==
 +
 +Seminář je bezplatný, svoji účast potvrďte nejpozději do 10.5.2019 prostřednictvím odkazu na registrační formulář
 +https://​forms.gle/​pvrxKHJAomwKGPw36,​ info@masbrdy.cz nebo tel. čísle 774 702 137
 +
 +{{pozvanka_mas_brdy_-_zelena_usporam_-_barevna_varianta_.pdf:​}}
 +
 +**__Dne 10.4.2019 proběhlo jednání per rollam Programového výboru__**
 +
 +Dne 10.4.2019 proběhlo per rollam jednání Programového výboru z důvodu schválení nových interních postupů IROP
 +
 +{{zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf:​}}
 +
 +**__Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru__**
 +
 +Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru z důvodu schválení aktualizovaného sestupného seznamu projektů Výzvy č. 1 MAS Brdy - IROP - Vzdělanost
 +
 +{{zapis-web.pdf:​}}
 +
 +Přílohy zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
  
 **__Dne 6.2.2019 proběhlo jednání Výběrové komise__** **__Dne 6.2.2019 proběhlo jednání Výběrové komise__**
Řádek 140: Řádek 167:
 {{pozvanka_vh_14.6.2018.pdf:​}} {{pozvanka_vh_14.6.2018.pdf:​}}
  
-{{zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_14_6_2018.pdf:​}} ​+{{zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_14_6_2018_-_uprava_cerno_web.pdf:​}} ​
  
 Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
aktuality.1549980642.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/12 15:10 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku