Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zemedelske_podnikani

Fiche2

Podporované CZ-NACE podporovane_cz-nace.xls

Pravidla PRV - opatření 19.2.1 (platné k 13.12.2016) 3_-_20161213_pravidla_19.2.1_2_.pdf

Metodika pro stanovení kategorie provozovny 4_-_metodika_pro_stanoveni_kategorie_provozovny_word.pdf

Návod na přihlášení do Portálu Farmáře 5_-_navod_na_prihlaseni_do_portalu_farmare_1_.zip

Návod na generování Žádosti o dotaci 6_-_navod_na_generovani_zadosti_o_dotaci_2_.pdf

Příručka pro zadávání veřejných zakázek - verze 2.1 7_-_prirucka_verejne_zakazky_verze_2.1.pdf

Příručka pro publicitu - verze 2.1 8_-_prirucka_publicita_verze_2.1.pdf

Příloha I Smlouvy o fungování EU 9_-_priloha_i_smlouvy_o_fungovani_eu.pdf

Metodika nově vytvořených pracovních míst 10_-_metodika_nove_vytvorenych_pracovnich_mist_1_word.pdf

zemedelske_podnikani.txt · Poslední úprava: 2017/12/07 08:55 autor: karolina

Nástroje pro stránku