Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


verejnostsclld

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

verejnostsclld [2017/05/09 11:43]
karolina
verejnostsclld [2020/09/14 11:09] (aktuální)
karolina
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Příprava ​SCLLD =====+===== SCLLD 2014-2020 ​===== 
 + 
 +**SCLLD** = ** Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020** 
 +Celková střednědobá strategie, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území, jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS 
 +Především vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření
  
 **STRATEGIE CLLD** {{:​sclld_mas_brdy_29_11_2016.pdf}} **STRATEGIE CLLD** {{:​sclld_mas_brdy_29_11_2016.pdf}}
verejnostsclld.1494323030.txt.gz · Poslední úprava: 2017/05/09 11:43 autor: karolina

Nástroje pro stránku