Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tiskovezpravy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tiskovezpravy [2017/06/21 12:01]
karolina
tiskovezpravy [2017/07/18 09:00] (aktuální)
karolina
Řádek 9: Řádek 9:
 **____Mým hlavním cílem je úspěšně realizovat Strategii CLLD. Dále se také aktivně zapojit do dění v území, navázat spolupráci s místními aktéry a se středočeskými MASkami. Bohužel na tyto aktivity nebyl prozatím prostor z důvodu administrativních nároků, které jsou na nás kladeny ze strany řídících orgánů v rámci schvalování Strategie, jejího zajištění a přípravy Výzev MAS. ____** **____Mým hlavním cílem je úspěšně realizovat Strategii CLLD. Dále se také aktivně zapojit do dění v území, navázat spolupráci s místními aktéry a se středočeskými MASkami. Bohužel na tyto aktivity nebyl prozatím prostor z důvodu administrativních nároků, které jsou na nás kladeny ze strany řídících orgánů v rámci schvalování Strategie, jejího zajištění a přípravy Výzev MAS. ____**
  
-**____S hrdostí mohu říci, že patříme mezi nejúspěšnější MASky u nás. V procesu hodnocení Strategie CLLD již čekáme ​na vydání právního aktu, projekt zabezpečující naplnění Strategie CLLD již úspěšně realizujeme a dále čekáme na připomínky k podkladům nutných k vyhlášení Výzev MAS a jich samotných. Nyní se nacházíme na pomyslném prahu, po jehož překročení již budou vidět hmatatelné výsledky naší práce. ____**+**____S hrdostí mohu říci, že patříme mezi nejúspěšnější MASky u nás. V procesu hodnocení Strategie CLLD jsme velice úspěšní, ​již máme na vydaný právní akt, projekt zabezpečující naplnění Strategie CLLD již úspěšně realizujeme a dále čekáme na připomínky k podkladům nutných k vyhlášení Výzev MAS a jich samotných. Nyní se nacházíme na pomyslném prahu, po jehož překročení již budou vidět hmatatelné výsledky naší práce. ____**
  
 **____Mé díky patří Mgr. Heleně Kosové za její vynaložené úsilí a snahu, které byly podnětem úspěšnosti MAS Brdy v rámci přípravy a schvalování SCLLD a jejího zajištění,​ a dále také Vám všem, kteří pevně věříte v ideál a hodnoty MAS Brdy, pro které jste vstoupili do MAS. Vynaložím veškeré úsilí, aby došlo k jejich naplnění, a budu velice ráda za Vaše podněty, nápady i možné připomínky.____** **____Mé díky patří Mgr. Heleně Kosové za její vynaložené úsilí a snahu, které byly podnětem úspěšnosti MAS Brdy v rámci přípravy a schvalování SCLLD a jejího zajištění,​ a dále také Vám všem, kteří pevně věříte v ideál a hodnoty MAS Brdy, pro které jste vstoupili do MAS. Vynaložím veškeré úsilí, aby došlo k jejich naplnění, a budu velice ráda za Vaše podněty, nápady i možné připomínky.____**
tiskovezpravy.txt · Poslední úprava: 2017/07/18 09:00 autor: karolina

Nástroje pro stránku