Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


irop

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

irop [2020/06/15 09:38]
karolina
irop [2020/06/15 09:47] (aktuální)
karolina
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
 +**__[[ Interní postupy IROP ]]__** ​
  
-Interní postupy IROP aktuálně platná od 10.4.2019 
-{{:​ip_brdy_final.pdf}} 
- 
- 
- 
-Příloha č.1 Interních postupů IROP 
-{{eticky_kodex.pdf:​}} 
- 
-**__[[ ARCHIV Interní postupy IROP ]]__** ​ 
  
 **__[[ ​ 11. VÝZVA - IROP - KOMUNITA ]]__** **__[[ ​ 11. VÝZVA - IROP - KOMUNITA ]]__**
irop.txt · Poslední úprava: 2020/06/15 09:47 autor: karolina

Nástroje pro stránku