Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dokumenty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dokumenty [2020/04/14 14:54]
karolina
dokumenty [2020/09/22 20:31] (aktuální)
karolina
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Dokumenty ====== ====== Dokumenty ======
 +
 +__Aktuálně platná SCLLD__
 +
 +  *Schválena strategie SCLLD {{:​sclld_mas_brdy_29_11_2016.pdf}}
 +  *Revize SCLLD z důvodu akceptačního dopisu IROP {{:​revize_sclld_23.4.2019_-_hasici_1.2.pdf}}
 +
 +__Standardizace__
  
   *Osvědčení o splnění standardu MAS {{:​osvedceni_o_splneni_standardu_mas.pdf|}}*   *Osvědčení o splnění standardu MAS {{:​osvedceni_o_splneni_standardu_mas.pdf|}}*
  
 +__Podmínky členství v MAS__
 +
 +  * Členství dle platného statutu {{:​podminky_clenstvi_dle_statutu.docx}}
   * Členská přihláška - {{:​prihlaska_do_mas.docx|ke stažení ve formátu .docx}}   * Členská přihláška - {{:​prihlaska_do_mas.docx|ke stažení ve formátu .docx}}
   * Souhlas se zařazením katastr. území obce k MAS Brdy - {{:​souhlas_mas.docx|ke stažení ve formátu .docx}}   * Souhlas se zařazením katastr. území obce k MAS Brdy - {{:​souhlas_mas.docx|ke stažení ve formátu .docx}}
  
-  ​* Dohoda zakladatelů o změně zakládací listiny ústavu -{{:dohoda_zakladatel_o_zm_n_zakladaci_listiny_ustavu.pdf}}+__Dohoda zakladatelů__  
 + 
 +  ​* Dohoda zakladatelů o změně zakládací listiny ústavu -{{:dohoda_zakladatelu.pdf}}
   * Dohoda zakladatelů o změně zakládací listiny - {{:​dohoda_zakladatel_o_zm_n_zl.pdf}}   * Dohoda zakladatelů o změně zakládací listiny - {{:​dohoda_zakladatel_o_zm_n_zl.pdf}}
 +
 +__Statut__
 +
   * Statut ústavu MAS Brdy, z. ú. - {{:​statut_ustavu_mas_brdy_z._u..pdf}}   * Statut ústavu MAS Brdy, z. ú. - {{:​statut_ustavu_mas_brdy_z._u..pdf}}
   * Aktualizovaný Statut 18.6.2015- {{:​statut_aktualizace.pdf}}   * Aktualizovaný Statut 18.6.2015- {{:​statut_aktualizace.pdf}}
 +
 +__Jednací řády__ ​
  
   * Jednací řád valného shromáždění platný od 4. 7. 2014- {{:​jednaci_rad_valneho_shromazdeni.pdf|ke stažení}} ​   * Jednací řád valného shromáždění platný od 4. 7. 2014- {{:​jednaci_rad_valneho_shromazdeni.pdf|ke stažení}} ​
Řádek 19: Řádek 36:
   * Jednací řád výběrové komise platný od 27.7.2017 - 5.12.2018 {{:​vyberova_komise.pdf}}   * Jednací řád výběrové komise platný od 27.7.2017 - 5.12.2018 {{:​vyberova_komise.pdf}}
   * Jednací řád výběrové komise platný od 6.12.2018 ​ {{:​jednaci_rad_vyberove_komise_platny_od_6.12.2018.pdf}}   * Jednací řád výběrové komise platný od 6.12.2018 ​ {{:​jednaci_rad_vyberove_komise_platny_od_6.12.2018.pdf}}
 +
 +__Mimořádný stav 2020__
 +
   * Záznam o realizaci příloha MIMOŘÁDNÝ STAV {{:​zaznam_o_realizaci_01_2020.pdf}}   * Záznam o realizaci příloha MIMOŘÁDNÝ STAV {{:​zaznam_o_realizaci_01_2020.pdf}}
 +
 +__Příspěvkový řád__
  
   * Příspěvkový řád platný od 1.1.2018 {{:​prispevkovy_rad_od_1.1.2018.pdf}}   * Příspěvkový řád platný od 1.1.2018 {{:​prispevkovy_rad_od_1.1.2018.pdf}}
   * Dodatek č. 1 příspěvkového řádu platný od 1.1.2018 - 31.12.2018 {{:​dodatek_c._1_platny_od_1.1.2018-31.12.2018.pdf}}   * Dodatek č. 1 příspěvkového řádu platný od 1.1.2018 - 31.12.2018 {{:​dodatek_c._1_platny_od_1.1.2018-31.12.2018.pdf}}
 +
 +__Notářský zápis__
  
   * Notářský zápis NZ93/2014- {{:​u14.pdf}}   * Notářský zápis NZ93/2014- {{:​u14.pdf}}
   * Notářský zápis NZ692/2014 - {{:​mas_brdy_z.u._-_nz_-_dohoda_o_zm_n_zakladaci_listiny_ustavu.pdf}}   * Notářský zápis NZ692/2014 - {{:​mas_brdy_z.u._-_nz_-_dohoda_o_zm_n_zakladaci_listiny_ustavu.pdf}}
 +
 +__Zápis z VS a SR__
  
   * Zápis ze SR 26.3.2015 - {{:​zapis_ze_sr_26.3.2015.pdf}}   * Zápis ze SR 26.3.2015 - {{:​zapis_ze_sr_26.3.2015.pdf}}
   * Zápis ze schůze VH 4.6.2014 - {{:​zapis_o_konani_sch_ze_valneho_shroma_d_ni_ustavu_mas_brdy_z._u..pdf}} ​   * Zápis ze schůze VH 4.6.2014 - {{:​zapis_o_konani_sch_ze_valneho_shroma_d_ni_ustavu_mas_brdy_z._u..pdf}} ​
   * Zápis ze schůze VH 18.6.2015 - {{:​mas_brdy_-_zapis_ze_zasedani_spravni_rady_a_vs_18.6.2015.pdf}}   * Zápis ze schůze VH 18.6.2015 - {{:​mas_brdy_-_zapis_ze_zasedani_spravni_rady_a_vs_18.6.2015.pdf}}
-  ​+ 
 +Rozpočet 2015 
  * Rozpočet MAS BRDY z. ú. 2015 -{{:​rozpočet_2015.pdf|ke stažení ve formátu .pdf}}  * Rozpočet MAS BRDY z. ú. 2015 -{{:​rozpočet_2015.pdf|ke stažení ve formátu .pdf}}
 +
 +Výroční zpráva 2014
  
   * Rozvaha 2014 - {{:​mas_brdy_-_rozvaha_2014.pdf}}   * Rozvaha 2014 - {{:​mas_brdy_-_rozvaha_2014.pdf}}
dokumenty.1586868867.txt.gz · Poslední úprava: 2020/04/14 14:54 autor: karolina

Nástroje pro stránku