Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2020/02/12 15:37]
karolina
aktuality [2020/09/17 12:51] (aktuální)
karolina
Řádek 5: Řádek 5:
 ------- -------
  
 +Městys Komárov Vás zve:
 +{{editor-1-179-cs_2_big.jpg|}} ​
 +
 +
 +
 +{{letak_zemedelci_podnikatele_-_lenka.jpg}} ​
 +
 +**__Programový výbor PER ROLLAM__**
 +
 +Dne 2.9.2020 bylo ukončeno jednání programového výboru PER ROLLAM. Na tomto jednání výbor schvaloval změnu data ukončení příjmu žádostí 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Více informací uvedeno ve výzvě.
 +
 +{{:​zapis_pv_per_rollam_31.8.2020w.pdf}}
 +
 +**__Slavnostní zahájení školního roku ZŠ a MŠ Jince__**
 +
 +Městys Jince společně se Základní a Mateřskou školou Jince slavnostně zahájili školní rok 2020/2021. Nejprve proběhlo přivítání nových žáků Mateřské a Základní školy, poté byla veřejnosti představena nová vestavba odborných učeben.
 +
 +{{pozvanka.jpg?​200|}} {{img_0124.jpg?​240|}} {{img_0132.jpg?​240|}} ​
 +
 + 
 +
 +
 +**__Školení pro žadatele 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost__**
 +
 +Dne 31.8.2020 proběhne v kanceláři MAS Brdy od 13:00 školení pro žadatele 12. výzvy. ​
 +
 +{{:​pozvanka_-_zadatel_-_31.8.2020_-_12.vzdelanost.pdf}}
 +
 +
 +
 +
 +**__Jednání Programového výboru per rollam 14.7.2020__**
 +
 +V průběhu třetího týdne v červenci rozhodoval Programový výbor o schválení 7. zprávy o plnění SCLLD.
 +
 +{{:​zapis_pv_14.7.2020w.pdf}}
 +
 +
 +**__Sdílení zkušeností MAP II__**
 +
 +Dne 13.7.2020 se uskutečnil kulatý stůl členů realizačního týmu MAP ORP Rakovnicko, MAP II SO ORP Benešov a MAP II ORP Příbram. Během diskuse se probírala různá témata a zkušenosti sdílené dobré praxe.
 +
 +
 +{{1r.jpg?​300|}} ​ {{2r.jpg?​300|}}
 +
 +
 +
 +**__Revize výzvy č. 9 Chodci__**
 +
 +Dne 3. 7. 2020 byla aktualizována výzva č. 9 "MAS Brdy - IROP - Chodci" ​
 +z důvodu prodloužení termínu příjmu žádostí - nově na 18. 9. 2020.
 +
 +
 +**__Nabídka Mateřského centra Jinečáček__**
 +
 +{{ks_mws_jince_.jpg?​300|}}
 +
 +
 +**__Dne 23.6.2020 proběhla školení pro žadatele__**
 +
 +Dne 23.6.2020 proběhla školení ke třem vyhlášeným výzvám MAS, konkrétně k výzvě č. 9 zaměřené na Chodce, 10.výzvě na téma Vzdělanost a poslední školenou výzvou byla 11. Komunita. V návaznosti na uskutečněné semináře proběhly i konzultace k zamýšleným projektovým záměrům možných žadatelů.
 +
 + 
 +{{:​2.jpg?​150|}}
 +{{:​3.jpeg?​150|}}
 +
 +**__Vyhlášení 11. výzvy Komunita__**
 +
 +Dne 23.6.2020 byla vyhlášena 11. výzva MAS Brdy-IROP-Komunita.
 +
 +{{11.komunita.jpg?​150|}}
 +
 +**__Školení pro žadatele 9. výzvy Chodci__**
 +
 +Dne 23.6.2020 proběhne školení pro žadatele k 9. výzvě MAS Brdy-IROP-Chodci.
 +
 +{{:​pozvanka_-_zadatel_-_23.6.2020-9._chodci.pdf}}
 +
 +
 +
 +**__Školení pro žadatele 10. výzvy Vzdělanost__**
 +
 +Dne 23.6.2020 proběhne školení pro žadatele k 10. výzvě MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.
 +
 +{{:​pozvanka_-_zadatel_-_23.6.2020_-_10.vzdelanost.pdf}}
 +
 +
 +**__Školení pro žadatele 11. výzvy Komunita__**
 +
 +Dne 23.6.2020 proběhne školení pro žadatele k 11. výzvě MAS Brdy-IROP-Komunita.
 +
 +{{:​pozvanka_-_zadatel_-_23.6.2020_-_11.komunita.pdf}}
 +
 +
 +**__Dne 11.6.2020 proběhlo jednání Dozorčí rady__**
 +
 +Zápis a přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 +
 +**__Dne 11.6.2020 proběhla schůze Valného shromáždění__**
 +
 +{{:​pozvanka_na_vh_cerven_2020.pdf}}
 +
 +{{:​zapis_vh_11.6.2020_lf_1.pdf}}
 +
 +Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 + 
 +{{:​img_8614.jpg?​150|}}
 +{{:​img_8616.jpg?​250|}}
 +{{:​img_8615.jpg?​150|}}
 +
 +
 +
 +**__Jednání Programového výboru 11. 6. 2020__**
 +
 +Předmětem jednání bylo schválení Výsledného sestupného seznamu projektů 8. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Součástí jednání bylo i schválení aktualizace harmonogramu výzev MAS pro rok 2020 a schválení 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.
 +
 +{{:​zapis_pv_11.6.2020w.pdf}}
 +
 +**__Jednání výběrové komise 1. 6. 2020__**
 +
 +Předmětem jednání bylo Věcné hodnocení 8. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Součástí jednání bylo i školení členů výběrové komise k připravované 11. výzvě MAS Brdy-IROP-Komunita.
 +
 +{{:​zapis_vk_1.6.2020w.pdf}}
 +
 +
 +
 +**__Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova __**
 +
 +Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2019 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti).
 +V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).
 +
 +{{:​instruktazni_list_k_monitorovacim_listum_-_2019.pdf}}
 +
 +**__Pozvánka na schůzi Valného shromáždění 11.6.2020__**
 +
 +{{:​pozvanka_na_vh_cerven_2020.pdf}}
 +
 +**__Vyhlášení 10. výzvy Vzdělanost__**
 +
 +Dne 18.5.2020 byla vyhlášena 10. výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.
 +
 +{{vzdelanost_final_.jpg?​150|}}
 +
 +**__Jednání Programového výboru dne 13.5.2020 per rollam__**
 +
 +Dne 13.5.2020 proběhlo formou per rollam jednání Programového výboru ke schválení seznamu vybraných/​nevybraných projektů u Výzvy č. 3 PRV a schválení 11. Výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita. Přílohy zápisu týkající se Výzvy č. 3 PRV k nahlédnutí přímo ve výzvě, ostatní v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{:​programovy_vybor_final_web.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání výběrové komise 4. 5. 2020__**
 +
 +Předmětem jednání bylo školení k výzvám MAS Brdy IROP - 8. výzva Vzdělanost,​ 9. výzvy Chodci, 10. výzva Vzdělanost. Součástí jednání bylo i opětovné schválení zápisů z jednání per rollam, konkrétně 6. výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči a 3. výzvy PRV. 
 +
 +{{:​zapis_vk_4.5.2020.pdf}}
 +
 +**__Jednání Výběrové komise 30.4.2020 z důvodu mimořádného stavu per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo věcné hodnocení 3. Výzvy PRV 
 +
 +{{:​zapis_ze_dne_30.4.2020_na_web.pdf:​}}
 +
 +{{:​vysledny_sestupny_seznam_projektu_3._vyzvy_prv.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Vyhlášení 9. výzvy Chodci__**
 +
 +Dne 27.4.2020 byla vyhlášena 9. výzva MAS Brdy-IROP-Chodci.
 +
 +{{chodci_9.v.jpg?​150|}}
 +
 +
 +**__Jednání programového výboru 9. 4. 2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam byla výzva MAS Brdy - IROP – Hasiči – schválení seznamu projektů, schválení 9. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci s schválení 10. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost
 +
 +{{:​zapis_pv_9.4.2020w.pdf}}
 +
 +**__Jednání monitorovacího výboru dne 8. 4. 2020 per rollam__**
 +
 +"Dne 8.4.2020 bylo ukončeno jednání monitorovacího výboru, které se uskutečnilo formou per rollam. Předmětem jednání byla pravidelná kontrola hospodaření MAS včetně návrhu výroční zprávy a dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS. Dále se členové výboru zabývali přezkumem hodnocení projektu."​
 +
 +{{zapis_monitorovaci_vybor_-_per_rollam_final_-_uprava_pro_web_1.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Jednání výběrové komise 6. výzva Hasiči - IROP ve dnech 16.3. – 25.3. 2020 per rollam __**
 +
 +„S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí krizových opatření se MAS Brdy rozhodla v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou a to i v případech,​ kdy to není upraveno v příslušných listinách. Z toho důvodu proběhlo věcné hodnocení 6. Výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči na jednání Výběrové komise formou per rollam ve dnech 16.3. – 25.3. 2020. 
 +
 +{{zapis_vk_24.3.2020_-_per_rollam_w.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Kancelář MAS Brdy bude od 17.3.2020 do 27.3.2020 UZAVŘENA, veškeré dotazy neprodleně vyřídíme na našem mailu info@masbrdy.cz__**
 +
 +
 +**__Jednání programového výboru dne 5.3.2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení výsledného sestupného seznamu projektů 7. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost.
 +
 +{{zapis_pv_5.3.2020_w.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +**__Dne 18.2.2020 od 17:00hod proběhlo setkání na téma "​Podpora hasičů JPO V"__**
 +
 +Dne 18.2.2020 proběhlo setkání na téma podpora hasičů JPO V z připravovaného článku 20 Programu rozvoje venkova. Byl zjištěn předběžný zájem o podání žádosti, dále byly zájemcům rozdány dotazníky se zjištěním jejich zájmu o potřebné vybavení. Ze strany obcí a hasičů bylo o toto setkání velký zájem.
 +
 +{{img_8107.jpg:?​200|}}
 +{{img_8110.jpg:?​150|}}
 +{{img_8111.jpg:?​200|}}
 +
 +
 +**__Jednání Výběrové komise dne 17.2.2020__**
 +
 +Dne 17.2.2020 proběhlo věcné hodnocení projektů 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a školení 3. Výzvy z Programu rozvoje venkova na finální podobu Fiche č. 1 a Fiche č. 2
 +
 +{{zapis_vk_17.2.2020.pdf:​}}
 +
 +{{seznam_projektu_7._vzdelanost.pdf:​}}
 +
 +{{:​img_8104.jpg?​200|}}
 +
 +**__Školení pro žadatele 3. výzvy PRV dne 17.2.2020__**
 +
 +dne 17.2.2020 ve 13:00hod proběhlo v kanceláři MAS Brdy školení pro žadatele 3. výzvy PRV 
 +
 +{{:​pozvanka_na_seminar_pro_zadatele_3._vyzvy.pdf}}
 +
 +{{:​img_8098.jpg?​200|}}
 +{{:​img_8100.jpg?​200|}}
 +
 +**__Dne 17.2.2020 byla vyhlášena 8. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST__**
 +
 +Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
  
 **__Vyhlašujeme výzvu č. 3 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské,​ nezemědělské podnikání)__** **__Vyhlašujeme výzvu č. 3 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské,​ nezemědělské podnikání)__**
aktuality.1581518272.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/12 15:37 autor: karolina

Nástroje pro stránku