Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2019/08/09 11:20]
karolina
aktuality [2020/01/07 13:39] (aktuální)
karolina
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ------- -------
 +**__Revize výzvy č. 6 Hasiči__**
 +
 +dne 18.12.2019 proběhla revize výzvy č. 6 Hasiči z důvodu prodloužení termínu příjmu žádostí - nově na 28.2.2020
 +
 +**__Předběžné oznámení o vyhlášení výzvy č. 3 z Programu rozvoje venkova__**
 +
 +{{:​clanek_zpravodaje.docx?​200|}}
 +
 +
 +**__Dne 28.11.2019 proběhla schůze Valného shromáždění__**
 +
 +{{pozvanka_na_valne_shromazdeni_28112019_2_.pdf:​}}
 +
 +{{zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_28_11_2019_-_web.pdf:​}}
 +
 +Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 + 
 +{{:​img_7670.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7673.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7672.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7675.jpg?​150|}}
 +
 +**__Dne 19. 11. 2019 proběhl seminář pro žadatele týkající se 6. Výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči a  7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost__**
 +
 +Nejprve byly představeny samotné výzvy a kritéria věcného hodnocení. Poté byl probrán postup vytvoření žádosti o podporu v ISKP+ a následné vyplňování jednotlivých záložek žádosti. Po ukončení semináře proběhla konzultace plánovaného projektu.
 +
 +{{:​img_7627.jpg?​200|}}
 +{{:​img_20191119_142535.jpg?​150|}}
 +
 +
 +**__Dne 21.10.2019 byla vyhlášena 7. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST__**
 +
 +Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 14:30 - 15:30hod v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +{{pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_vzdelanost.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +
 +**__Dne 14.10.2019 byla vyhlášena 6. Výzva - MAS Brdy - IROP - HASIČI__**
 +
 +Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 13:00 - 14:00hod v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +{{pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_hasici.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání programového výboru 30.10.2019 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení seznamu projektů 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci,​preferenční kritéria fiche 1 a fiche 2 Programu rozvoje venkova, stanovení alokace pro projekty fiche 1 a fiche 2,​schválení 3. Výzvy PRV a časového harmonogramu PRV. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{zapis_programovy_vyborw.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání Výběrové komise dne 23.10.2019__**
 +
 +Proběhlo věcné hodnocení projektů 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{zapis_vk_23.10.2019w.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání programového výboru 4. 10. 2019 per rollam__**
 +
 +Dne 4. 10. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam. Obsahem bylo schválení 6. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči, včetně příloh a kontrolního listu,​schválení 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost,​ včetně příloh a kontrolního listu,​schválení revize Interních postupů PRV 
 +
 +{{zapis_pv_per_rollam_4.10.2019.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Dne 28. 9. 2019 se MAS Brdy prezentovala na Podzimních farmářských trzích v Komárově,​__**
 +pořadatelem byl Městys Komárov. O informace týkající se MAS Brdy ze strany široké veřejnosti,​ byl veliký zájem.
 +
 +{{:​img_6807.jpg?​200|}}
 +{{:​img_6810.jpg?​200|}}
 +{{:​img_6808.jpg?​200|}}
 +
  
 **__Dne 1.8.2019 byla vyhlášena 5. Výzva - MAS Brdy - IROP - CHODCI__** **__Dne 1.8.2019 byla vyhlášena 5. Výzva - MAS Brdy - IROP - CHODCI__**
Řádek 87: Řádek 158:
  
 {{zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf:​}} {{zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf:​}}
 +
 +**__V období od 11/2018 – 2/2019 se MAS Brdy účastnila za podpory Středočeského kraje společně se zástupci všech středočeských MAS vzdělávacích seminářů.Jejich tématem bylo představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages „Chytrý venkov“.__**
 +
 +http://​stredocesky.nsmascr.cz/​
 +
 +{{cyklus_vzdelavacich_seminaru.pdf}}
 +
 +{{bioplynova_stanice.jpg?​200|}}
 +{{3d_tiskarna.png?​200|}}
 +{{cirkularni_ekonomika.png?​200|}}
 +
  
 **__Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru__** **__Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru__**
aktuality.1565342409.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/09 11:20 autor: karolina

Nástroje pro stránku